Δημοτικό Συμβούλιο

Προεδρείο δημοτικού συμβούλειου

Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου: Ευτυχία Ζαριφέ - Παλιούρα

Αντιπρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου: Γραμματάς Χάκης 

Γραμματέας  του Δημοτικού Συμβουλίου: Καλλίτσα Πλαστήρα

Δημοτικοί σύμβουλοι

ΕΥΤΥΧΙΑ ΖΑΡΙΦΕ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ ΧΑΚΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΛΛΙΤΣΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΣΗΦ ΜΙΣΑΛΕΜΗ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΟΚΑΝΑΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΨΑΛΑΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΝΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΑΣΑΠΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ

ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΚΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΒΕΡΚΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΙΔΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΠΙΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΕΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΛΑΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΙΜΕΡΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΩΡΑΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αριθ. Απόφασης : 84

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 01.03.2017 μέχρι 31.08.2019. Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων από 01.03.2017 μέχρι 31.08.2019».

Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Θερμαϊκού, με τις παρακάνω αρμοδιότητες :

1. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Μπαλάφα ως Εντεταλμένο Σύμβουλο - Βοηθό Δημάρχου και του αναθέτει :

α. την εποπτεία του συντονισμού του δημοτικού έργου.

β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Τύπου.

γ. Τη διαδραστική ενημέρωση των δημοτών με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

δ. Την εποπτεία λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου.

ε. Την ευθύνη διαχείρισης των νομικών υποθέσεων που αφορούν στον Δήμο, την παρακολούθηση της πορείας αυτών και τον συντονισμό όλων των ενεργειών σχετικά με δικαστικές αποφάσεις και λοιπές δικαστικές και εξώδικες πράξεις.

2. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Κολλάρα ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Υγείας με τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α. Τη μέριμνα και την εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της δη- μόσιας υγείας.

β. Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων εμβολιασμών και τη διενέργειά τους.

Οι ανωτέρω Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ορίζονται υπεύθυνοι για τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων και εξουσιοδοτούνται παράλληλα για την υπογραφή εγγράφων που αφο- ρούν στη λειτουργία και διαχείριση του αντικειμένου που τους ανατίθεται με την επι- φύλαξη των αρμοδιοτήτων των καθ' ύλην Αντιδημάρχων.

Σε όλους τους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Συμβούλους ανατίθενται πέρα των ανωτέρω και :

Η θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Η υπογραφή βεβαιώσεων ζωής.
Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών των εργαζομένων στο εξωτε- ρικό.
Η ευθύνη εργασιών και προμηθειών σχετικά με τις ανωτέρων αρμοδιότητες.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Ακούστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ

 

Για να ακούσετε ζωντανά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ απο τον υπολογιστή σας πατήστε εδώ.

 

 Για να ακούσετε μέσω κινητού ή tablet κατεβάστε την εφαρμογή και κάντε αναζήτηση για dthermaikos
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Προσκλήσεις τακτικής συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου δήμου Θερμαϊκού 2020

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων