ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ – ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η πληρωμή των δημοτικών τελών και η εξόφληση υποχρεώσεων των πολιτών προς το Δήμο Θερμαϊκού μπορούν να γίνονται με τους εξής τρόπους:
Στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, εισπράκτορες της οποίας βρίσκονται στο Δημαρχείο στην Περαία και στα δημοτικά καταστήματα Νέας Μηχανιώνας και Επανομής.

 

Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Θερμαϊκού, τα στοιχεία τους οποίου είναι:
ΤΡΑΠΕΖΑ: EUROBANK - ERGASIAS
ΛΟΓΜΟΣ: 00260094020200517356
ΙΒΑΝ: GR4602600940000020200517356
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη (όχι του καταθέτη αν δεν είναι ο ίδιος) και το είδος της οφειλής, προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτοποίηση της οφειλής.

 

Τονίζεται ότι ποσά προς καταβολή πάνω από 100€, με βάση την κείμενη νομοθεσία, μπορούν να πληρώνονται μόνο με κάρτα ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου και όχι με μετρητά.

 

Αρμόδιες υπηρεσίες με τις οποίες μπορούν να επικοινωνούν οι ενδιαφερόμενοι είναι:
Βεβαίωση εσόδων - Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 57019, Περαία, Θεσσαλονίκη
2392330038, 2392330016, 2392330014, FAX. 2392022797
logistirio@thermaikos.gr, paliouras.dionysios@thermaikos.gr

Είσπραξη και τη ρύθμιση οφειλών - Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 570 19, Περαία, Θεσσαλονίκη
2392330032, 2392330052, 239233 FAX. 2392022797
antoniadis.manolis@n3.syzefxis.gov.gr

Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων

Υπόχρεοι τέλους αυτού σε ποσοστό 0,5% επί του ακαθάριστου κύκλου εργασιών, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας όπως:
α) ξενοδοχεία,
β) MOTELS,
γ) BUNGALOWS,
δ) ξενώνες,
ε) επιπλωμένα διαμερίσματα,
στ) οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μέχρι και επτά δωμάτια. (Εγκ.ΥΠΕΣΔΔΑ 21/26723/11-7-2005), που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Το τέλος καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας της κάθε επιχείρησης.

Επί μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δηλώσεως ή καταβολής ή ελλιπούς ή εκπροθέσμου καταβολής του τέλους επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου, πέραν του τέλους, και πρόστιμο 2% επί του τέλους για κάθε μήνα καθυστέρησης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ισόποσο του τέλους.

Για τον προσδιορισμό του εν λόγω τέλους απαιτείται η υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:
1. Έντυπο Δήλωσης Φόρου Ακαθάριστων Εσόδων – Παρεπιδημούντων
2. Υποβληθείσα δήλωση ΦΠΑ (της αντίστοιχης περιόδου) στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός υποβολής της δήλωσης ή εναλλακτικά το αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της δήλωσης στο TAXIS.
3. Αποσπάσματα ισοζυγίων περιόδου στις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση υπόκειται στο φόρο ακαθάριστων εσόδων / παρεπιδημούντων για μέρος των ακαθάριστων εσόδων της (πχ πουλάει προϊόντα που εξαιρούνται του φόρου, διατηρεί κατάστημα εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, ασκεί και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με το φόρο κλπ).

Τέλος Ακαθαρίστων Εσόδων

Το εν λόγω τέλος επιβαρύνει σε ποσοστό 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων:
α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα,
β) ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας
γ) καντινών (στάσιμου εμπορίου),
δ) κέντρων διασκέδασης και των καταστημάτων των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, των καταστημάτων των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε εμπορικά κέντρα, καθώς και των οργανωμένων τμημάτων των SUPERMARKETS και των πολυκαταστημάτων, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. (περίπτ.β παρ.1 άρθρο 1 Ν.339/76, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 62 του Ν.4483/17), β) για τις ακόλουθες κατηγορίες καταστημάτων:
α. τουριστικών ειδών,
β. ειδών λαϊκής τέχνης,
γ. ενθυμίων και δώρων,
δ. ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία,
ε. ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους,
στ. ειδών «σπορ», «σκι» και «ορειβασίας»,
ζ. σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ και εκμάθησης καταδύσεων, η ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.

Το εν λόγω τέλος επιβαρύνει σε ποσοστό 5% επί των ακαθάριστων εσόδων για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης και χορευτικά κέντρα με μουσική.

Το τέλος καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας της κάθε επιχείρησης. Επί μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δηλώσεως ή καταβολής ή ελλιπούς ή εκπροθέσμου καταβολής του τέλους επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου, πέραν του τέλους, και πρόστιμο 2% επί του τέλους για κάθε μήνα καθυστέρησης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ισόποσο του τέλους.

Για τον προσδιορισμό του εν λόγω τέλους απαιτείται η υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:
1. Έντυπο Δήλωσης Φόρου Ακαθάριστων Εσόδων – Παρεπιδημούντων
2. Υποβληθείσα δήλωση ΦΠΑ (της αντίστοιχης περιόδου) στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός υποβολής της δήλωσης ή εναλλακτικά το αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της δήλωσης στο TAXIS.
3. Αποσπάσματα ισοζυγίων περιόδου στις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση υπόκειται στο φόρο ακαθάριστων εσόδων / παρεπιδημούντων για μέρος των ακαθάριστων εσόδων της (πχ πουλάει προϊόντα που εξαιρούνται του φόρου, διατηρεί κατάστημα εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, ασκεί και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με το φόρο κλπ).

Έκδοση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται κάθε χρόνο, καθορίζονται οι κοινόχρηστοι χώροι που δύναται να παραχωρούνται για τις διάφορες προβλεπόμενες χρήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν:

• Για Τραπεζοκαθίσματα: Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων μπορεί να γίνει στα καταστήματα που στην άδεια ή γνωστοποίηση λειτουργίας των οποίων αναφέρεται ότι μπορούν να διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα, και υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου που επιθυμούν να καταλάβουν.
• Για τοποθέτηση εμπορευμάτων: Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση εμπορευμάτων γίνεται σε νόμιμα λειτουργούντα εμπορικά καταστήματα.
• Για Περίπτερα: Όλα τα νόμιμα λειτουργούντα περίπτερα υποχρεούνται στην έκδοση της ετήσιας άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου από το Δήμο, για την οποία θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος.
• Για Μικροπωλητές – Παραγωγούς: Οι παραγωγοί και οι μικροπωλητές που διαθέτουν τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου μπορούν εκδώσουν άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τη διάθεση των προϊόντων τους.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας είναι τα εξής
1. Άδεια Παραγωγού
2. Πρόσφατη Δήλωση Καλλιέργειας (ΟΣΔΕ) ή αντίστοιχη βεβαίωση από γεωπόνο της περιοχής καλλιέργειας από την οποία προκύπτει το είδος και η ποσότητα των προς πώληση αγροτικών προϊόντων

• Για Οικοδομικές Εργασίες:
Στους ανοικοδομούντες επιτρέπεται η χρήση μόνο στο έμπροσθεν της ανεγειρόμενης οικοδομής κατάστρωμα τμήματος οδού και πεζοδρομίου. Ο χρησιμοποιούμενος χώρος από τους ανοικοδομούντες θα είναι ίσος με το μήκος της προσόψεως της ανεγειρόμενης οικοδομής και θα καλύπτει ολόκληρο το πλάτος του πεζοδρομίου, ή μέρος αυτού. Για τα ευρισκόμενα στη γωνία δύο οδών ανεγειρόμενα κτίρια, επιτρέπεται η χρήση των πεζοδρομίων ή μέρος αυτών (κατά τα ανωτέρω) σε αμφότερες τις πλευρές της οικοδομής. Στην περίπτωση αυτή το τέλος θα είναι ανάλογο με το χώρο.

• Για πρόσκαιρη χρήση για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων:
Με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν καθοριστεί κοινόχρηστοι χώροι που δύνανται παραχωρούνται κατ΄ εξαίρεση χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη χρήση που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) μέρες και αφορούν αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής, ως ακολούθως:
Α) Για εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, τουριστικής, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής προβολής, οι οποίες διοργανώνονται από φορείς που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα οι προβλεπόμενοι κοινόχρηστοι χώροι παραχωρούνται ατελώς.
Β) Για εκδηλώσεις δημόσιας εμπορικής προβολής (επιχειρήσεις και επαγγελματίες) προβλέπεται η καταβολή ημερήσιου τέλους για τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου.

Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού & παραλίας για χρήσεις που εξυπηρετούν τους λουόμενους

Με σχετική Υπουργική Απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία παραχώρησης του αιγιαλού και της παραλίας από τους Δήμους προς τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις.

Οι παραχωρήσεις γίνονται κάθε χρόνο μέσα στις εξής προθεσμίες:
1. Από 1/1 έως 31/3 του έτους, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Δήμο Θερμαϊκού, ο οποίος αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τη διαδικασία παραχώρησης.
2. Από 1/4 έως 30/6 τους έτους, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, Αγίας Σοφίας 52, 5ος Όροφος, Θεσσαλονίκη, η οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τη διαδικασία παραχώρησης.

Η παραχώρηση γίνεται μόνο σε νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις και το ετήσιο τίμημα της παραχώρησης καθορίζεται με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων