Πληρωμή προστίμων

Κλήσεις ΚΟΚ

Οι κλήσεις που αφορούν σε παραβάσεις του ΚΟΚ βεβαιώνονται από την αρμόδια αστυνομική αρχή και καταβάλλονται από τους υπόχρεους στα ΕΛΤΑ ή στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Στην περίπτωση που οι οφειλέτες επιλέξουν το Δήμο για την πληρωμή του προστίμου παράβασης του ΚΟΚ, θα πρέπει να προσέλθουν είτε οι ίδιοι είτε κάποιος εκπρόσωπος τους που γνωρίζει τα στοιχεία του οφειλέτη και του οχήματος για το οποίο βεβαιώθηκε η παράβαση.

Παραβάσεις του Ν.4039/2012 για τα κατοικίδια ζώα

Τα πρόστιμα που αφορούν σε παραβάσεις του Ν.4039/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επιβάλλονται σχετικών αποφάσεων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τα πρόστιμα καταβάλλονται: α) κατά το ήμισυ εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης επιβολής προστίμου στον παραβάτη, β) αν παρέλθει άπρακτο το δεκαήμερο βεβαιώνονται στο σύνολο τους από το Δήμο Θερμαϊκού.

Πολεοδομικά πρόστιμα

Οι πολεοδομικές παραβάσεις βεβαιώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης). Βεβαιώνονται σε χρηματικούς καταλόγους και αποστέλλονται προς εκτέλεση στο Δήμο Θερμαϊκού.

Οι οφειλέτες ενημερώνονται εγγράφως με την επίδοση αποσπασμάτων χρηματικών καταλόγων από το Δήμο Θερμαϊκού.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων