ΠΟΛΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
Δήμος - Ενημέρωση

Πρόσκληση 15ης 20-06-2017 ειδική συνεδρίαση (16/6/2017)

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                                 

Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

 

Περαία,  15 .06 .2017

Αριθ. Πρωτ. : -13439  -

 

 

Προς :

1.      κ. Γιάννη Μαυρομάτη

Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού

2.      κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού

3.      κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού

4.      κ. Γενικό  Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού

5.       κ.κ. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Θερμαϊκού

 

                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

           15ης ΕΙΔΙΚΉΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                            ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

 

       Καλείται ο κ. ..........................................................................., σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 74 του Ν. 3852/2010, να προσέλθει σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την  20η του μηνός Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.  

 

ΘΕΜΑ : Εκλογή τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρο 74).

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ


Επιστροφή