ΠΟΛΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
Δήμος - Ενημέρωση

Ενημέρωση σχετικά με το Ψηφιακό Μητρώο Πολιτών (11/1/2018)

  ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ενημέρωση σχετικά με το Ψηφιακό Μητρώο Πολιτών

Το Ψηφιακό Μητρώο Πολιτών, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018, έρχεται να βάλει τέλος στην υποχρέωση του πολίτη να αποδείξει ποιος είναι , με την προσκόμιση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στις διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου και να περιορίσει την περιττή γραφειοκρατία, συνδέοντας 1.036 υπηρεσίες ληξιαρχείου και 325 υπηρεσίες δημοτολογίου, καθώς και το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Ενόψει της έναρξης λειτουργίας του, ο Δήμος Θερμαϊκού ενημερώνει τους δημότες του και σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση και την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ότι  από την Παρασκευή  12  Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 έως και την Κυριακή 21 Ιανουαρίου  2018 και  ώρα 15.00 (διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί μετάπτωση στοιχείων  από τα τοπικά πληροφοριακά συστήματα των δήμων στο νέο πληροφοριακό σύστημα):

Α) Παύει να διενεργείται  οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης στα Δημοτολόγια των Δήμων της χώρας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να διενεργηθεί μόνο εγγραφή ανηλίκου σε οικογενειακή μερίδα.

Β) ΔΕΝ  ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ βεβαιώσεις δημοτολογίου από τα ΚΕΠ.

Γ) ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ   θα εκδίδονται πιστοποιητικά δημοτολογίου από το τμήμα ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στην έδρα του Δήμου.

Ενημερώνουμε, επίσης σχετικά με τη λειτουργία του Ληξιαρχείου, ότι από την 16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣΔΛΗΠ) μέχρι και τις 21 Ιανουαρίου 2018. Λόγω της μετάπτωσης, οι ληξιαρχικές πράξεις συντάσσονται σε χειρόγραφα βιβλία, οπότε θα καταχωρούνται μόνο οι Ληξιαρχικές Πράξεις θανάτου, οι οποίες έχουν και προθεσμία.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και παραμένουμε στη διάθεση των πολιτών για οποιοδήποτε  ζήτημα ανακύψει  κατά το διάστημα της μετάπτωσης των στοιχείων. 

 

 

Περαία, 11 Ιανουαρίου 2018


Επιστροφή