ΠΟΛΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
Πόλη - Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ (31/3/2016)

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
 
Το γραφείο κοιμητηρίων του Δήμου Θερμαϊκού στην προσπάθεια της εύρυθμης λειτουργίας των οκτώ Δημοτικών κοιμητηρίων και εξαιτίας του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει για την ανεύρεση χώρου ταφής νέων θανόντων, θέτει σε εφαρμογή τα άρθρα 6, 8, 10 & 11 του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Θερμαϊκού σύμφωνα με τα οποία :
 
 
1)      Το χρονικό όριο ταφής είναι πέντε (5) έτη. Οι συγγενείς των θανόντων υποχρεώνονται πριν από τη λήξη της υποχρεωτικής πενταετούς ταφής να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Κοιμητηρίων, για να δηλώσουν τη βούλησή τους (εκταφή ή παράταση μέχρι δύο έτη) σχετικά με το συγγενή τους.
2)                    Εάν εντός διμήνου από τη λήξη της πενταετούς ταφής ή του έτους παράτασης δεν προσέλθουν στο Γραφείο Κοιμητηρίων οι πλησιέστεροι συγγενείς, για προγραμματισμό της εκταφής του συγγενή τους ή να πληρώσουν τα τέλη παράτασης και έχει εξαντληθεί κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίησή τους, δύναται η υπηρεσία μας να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή χωρίς άλλη ειδοποίηση και να τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι, καταλογίζοντας την προβλεπόμενη δαπάνη.
Με βάση όλα τα παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας αφού θα εξαντλήσει για πολλοστή φορά κάθε πρόσφορο μέσο γνωστοποίησης και ενημέρωσης προς τους οικείους των θανόντων, θα προβεί σε αυτεπάγγελτες εκταφές στα κοιμητήρια της Επανομής με σειρά παλαιότητας από το 2001 μέχρι και το 2011.
 
Συγκεκριμένα θα ξεκινήσουν οι εκταφές των ονομάτων (αρχικά) με ημερομηνία θανάτου
1 ΣΣ 2010
35 ΧΟ 2009
69 ΤΑ 2010
2 ΚΑ 2007
36 ΚΙ 2010
70 ΚΧ 2008
3 ΠΣ 2007
37 ΑΑ 2009
71 ΚΑ 2010
4 ΤΑ 2007
38 ΤΠ 2010
72 ΚΕ 2010
5 ΤΚ 2007
39 ΧΜ 2010
73 ΒΑ 2010
6 ΣΑ 2007
40 ΠΑ 2010
74 ΙΕ 2010
7 ΤΙ 2007
41 ΚΑ 2009
75 ΔΔ 2010
8 ΔΒ 2005
42 ΝΜ 2009
76 ΓΔ 2009
9 ΜΑ 2007
43 ΛΙ 2009
77 ΣΓ 2008
10 ΚΘ 2002
44 ΓΕ 2008
78 ΤΕ 2008
11 ΚΓ 2001
45 ΖΧ 2010
79 ΤΠ 2010
12 ΝΧ 2004
46 ΤΑ 2010
80 ΓΑ 2008
13 ΓΕ 2005
47 ΤΙ 2010
81 ΛΑ 2011
14 ΠΑ 2006
48 ΤΜ 2010
82 ΤΠ 2011
15 ΙΝ 2005
49 ΧΔ 2008
83 ΧΣ 2011
16 ΚΑ 2005
50 ΤΧ 2010
84 ΛΓ 2008
17 ΜΑ 2008
51 ΝΓ 2010
85 ΚΑ 2010
18 ΖΖ 2008
52 ΜΖ 2010
86 ΧΠ 2010
19 ΑΣ 2008
53 ΚΝ 2010
87 ΓΓ 2008
20 ΖΑ 2008
54 ΚΑ 2010
88 ΤΠ 2009
21 ΤΣ 2010
55 ΚΣ 2010
 
22 ΣΑ 2009
56 ΚΑ 2008
 
23 ΚΔ 2010
57 ΚΔ 2010
 
24 ΚΜ 2010
58 ΣΜ 2010
 
25 ΛΓ 2009
59 ΒΙ 2010
 
26 ΦΠ 2009
60 ΜΣ 2009
 
27 ΜΠ 2010
61 ΧΑ 2009
 
28 ΤΒ 2009
62 ΑΓ 2010
 
29 ΝΜ 2010
63 ΜΧ 2010
 
30 ΧΓ 2010
64 ΠΤ 2007
 
31 ΝΜ 2009
65 ΣΑ 2010
 
32 ΣΔ 2009
66 ΓΜ 2009
 
33 ΡΒ Α/Η
67 ΚΚ 2009
 
34 ΡΑ Α/Η
68 ΚΑ 2010
 
 
Παρακαλούνται οι οικείοι ή όσοι σχετίζονται με τους παραπάνω θανόντες να προσέλθουν εντός 10 (ΔΕΚΑ) ημερών από την δημοσίευση του παρόντος, στο Γραφείο Κοιμητηρίων (στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου) προκειμένου να ολοκληρώσουν την διαδικασία εκταφής των οικείων τους.
 
 Τηλέφωνο Γραφείου Κοιμητήριων : 2313337643
  

Επιστροφή