ΠΟΛΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
Πόλη - Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (20/7/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Το γραφείο κοιμητηρίων του Δήμου Θερμαϊκού στην προσπάθεια της εύρυθμης λειτουργίας των οκτώ Δημοτικών κοιμητηρίων και εξαιτίας του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει για την ανεύρεση χώρου ταφής νέων θανόντων, θέτει σε εφαρμογή τα άρθρα 6, 8, 10 & 11 του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Θερμαϊκού σύμφωνα με τα οποία :
 

        1. Το χρονικό όριο ταφής είναι πέντε (5) έτη. Οι συγγενείς των θανόντων υποχρεώνονται πριν από τη λήξη της υποχρεωτικής πενταετούς ταφής να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Κοιμητηρίων, για να δηλώσουν τη βούλησή τους (εκταφή ή παράταση μέχρι δύο έτη) σχετικά με το συγγενή τους.

        2. Εάν εντός διμήνου από τη λήξη της πενταετούς ταφής ή του έτους παράτασης δεν προσέλθουν στο Γραφείο Κοιμητηρίων οι πλησιέστεροι συγγενείς, για προγραμματισμό της εκταφής του συγγενή τους ή να πληρώσουν τα τέλη παράτασης και έχει εξαντληθεί κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίησή τους, δύναται η υπηρεσία μας να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή χωρίς άλλη ειδοποίηση και να τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι, καταλογίζοντας την προβλεπόμενη δαπάνη.

 
Με βάση όλα τα παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας αφού θα εξαντλήσει για πολλοστή φορά κάθε πρόσφορο μέσο γνωστοποίησης και ενημέρωσης προς τους οικείους των θανόντων, θα προβεί σε αυτεπάγγελτες εκταφές στα κοιμητήρια της Δ.Κ. Αγ. Τριάδας με σειρά παλαιότητας από το 1961 μέχρι και το 2010.

Συγκεκριμένα θα ξεκινήσουν οι εκταφές των ονομάτων (αρχικά) με ημερομηνία θανάτου:

1ΜΜ 196570ΑΓ 2010138ΔΑ 2004
2ΝΑ 197871ΚΒ 2009139ΔΒ 2006
3ΜΑ 197772ΧΖ 2007140ΖΜ 2001
4ΤΑ 198373ΜΓ 2009141ΤΑ 2002
5ΓΘ 198974ΚΕ 2001142ΑΚ 1996
6ΓΠ 199075ΤΔ 2006143ΓΓ 1999
7ΔΕ 199076ΜΑ 2005144ΠΓ 2010
8ΧΓ 196177ΠΠ 1998145ΜΑ 2009
9ΑΓ 198178ΧΔ 2002146ΤΜ 2004
10ΔΔ 200679ΧΕ 2001147ΔΜ 2007
11ΣΜ 197180ΓΡ 2001148ΕΙ 1998
12ΓΘ 198781ΓΠ 2008149ΓΔ 2000
13ΑΣ 197282ΑΓ 2000150ΓΖ 2007
14ΡΡ 196283ΚΠ 2008151ΚΕ 1996
15ΩΧ 199384ΓΕ 2004152ΜΣ 2003
16ΧΜ 199485ΜΣ 1992153ΡΑ 2002
17ΚΔ 199686ΒΣ 2006154ΚΕ 1998 – ΚΕ 1999
18ΠΣ 200087ΠΤ 2007155ΖΓ 1991
19ΝΠ 200188ΨΕ 2008156ΚΑ 2006
20Ζ 197189ΤΧ 2001157ΚΚ 2009
21ΑΑ 199490ΝΕ 2009158ΟΙΚ ΤΑΦΟΣ Ψ
22ΧΠ 199291ΝΙ 2010159ΠΙ 2005
23ΣΗ 199692ΤΕ 2006160ΒΓ 2010
24ΤΜ 200093ΣΑ 2009161ΠΝ 2010
25ΘΘ 199894ΜΖ 2001162ΑΔ 2010
26ΝΓ 199695ΠΚ 2002163ΑΚ 2006
27ΓΑ 200096ΠΠ 2008164ΙΛ 2010
28ΚΝ 200097ΜΚ 2006165ΓΘ 2010
29ΖΑ 201098ΓΑ 2010166ΣΑ 1993
30ΔΕ 201099ΓΖ 2008167ΧΛ 1991
31ΚΕ 2010100ΜΚ 2008168ΣΓ 2006
32ΡΑ 2008101ΠΑ 2007169ΜΕ 2004
33ΜΜ 1990102ΣΑ 2008170ΤΔ 2006
34ΠΕ 2005103ΡΚ 2001171ΤΟ 2005
35ΖΒ 2004104ΤΑ 2004172ΚΔ 1996
36ΑΧ 2009105ΧΚ 2010173ΓΑ 2003
37ΑΑ 2010106ΔΠ 2006174ΓΑ 2003
38ΜΝ 2009107ΝΑ 2001175ΤΑ 2003
39ΚΧ 2006108ΔΑ 2008176ΧΚ 2003
40ΧΛ 2008109ΔΑ 1983177ΧΣ 2005
41ΚΓ 2008110ΚΓ 2010178ΝΓ 2006
42ΠΕ 2009111ΧΚ 2003179ΙΔ 2003
43ΣΡ 2005112ΜΝ 2006180ΨΔ 2008
44ΡΕ 2007113ΜΑ1995181ΚΕ 2001
45ΚΑ 2009114ΜΒ182ΣΑ 2001
46ΠΚ 2009115ΜΑ183ΣΒ 2007
47ΟΛ 2007116ΖΙ 1998184ΚΑ 2002
48ΓΧ 2008117ΝΖ 2008185ΜΡ 2002
49ΧΕ 2005118ΓΙ 1997186ΓΕ 2003
50ΤΒ 2007119ΛΦ 1999187ΜΚ 2005
51ΣΚ 2008120ΔΓ 2010188ΑΙ 2004
52ΔΚ 2009121ΔΑ 2010189ΤΛ 2004
53ΓΣ 2010122ΒΣ 2005190ΠΔ 2003
54ΣΑ 2009123ΜΜ 2010191ΑΓ 2003
55ΞΑ 2008124ΤΧ 1999192ΧΤ 2003
56ΣΝ 72125ΔΣ 2008193ΚΑ 2003
57ΚΑ 1996126ΖΔ 2003194ΚΑ 2006
58ΚΧ 2004127ΡΑ 2003195ΖΕ 2003
59ΖΣ 2010128ΓΚ 2004196ΤΔ ΤΛ
60ΤΒ 2010129ΣΣ 2010197ΑΣ 2009
61ΒΝ 2009130ΜΚ 2007198Κ
62ΤΒ 2004131ΔΕ 2004199ΔΑ 2005
63ΕΝ 2007132ΣΠ 1997200ΠΜ 2004
64ΕΠ 2007133ΚΔ 1997201ΜΣ 2004
65ΑΔ 2007134ΣΣ 2008202ΚΔ 2003
66ΠΤ 2005135ΚΓ 2008203ΡΤ 2009
67ΓΒ 2006136ΑΣ 1994204ΑΔ 2006
68ΚΧ 2007137ΖΚ 1999205ΚΙ 2005 ΚΣ 2007
6969 ΜΧ 2002 

 

Παρακαλούνται οι οικείοι ή όσοι σχετίζονται με τους παραπάνω θανόντες να προσέλθουν εντός 10 (ΔΕΚΑ) ημερών από την δημοσίευση του παρόντος, στο Γραφείο Κοιμητηρίων (στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου) προκειμένου να ολοκληρώσουν την διαδικασία εκταφής των οικείων τους.

Επιστροφή