ΠΟΛΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
Πόλη - Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (23/2/2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
 
Το γραφείο κοιμητηρίων του Δήμου Θερμαϊκού στην προσπάθεια της εύρυθμης λειτουργίας των οκτώ Δημοτικών κοιμητηρίων και εξαιτίας του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει για την ανεύρεση χώρου ταφής νέων θανόντων, θέτει σε εφαρμογή τα άρθρα 6, 8, 10 & 11 του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Θερμαϊκού σύμφωνα με τα οποία :
  • Το χρονικό όριο ταφής είναι πέντε (5) έτη. Οι συγγενείς των θανόντων υποχρεώνονται πριν από τη λήξη της υποχρεωτικής πενταετούς ταφής να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Κοιμητηρίων, για να δηλώσουν τη βούλησή τους (εκταφή ή παράταση μέχρι δύο έτη) σχετικά με το συγγενή τους.
  •  Εάν εντός διμήνου από τη λήξη της πενταετούς ταφής ή του έτους παράτασης δεν προσέλθουν στο Γραφείο Κοιμητηρίων οι πλησιέστεροι συγγενείς, για προγραμματισμό της εκταφής του συγγενή τους ή να πληρώσουν τα τέλη παράτασης και έχει εξαντληθεί κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίησή τους, δύναται η υπηρεσία μας να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή χωρίς άλλη ειδοποίηση και να τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι, καταλογίζοντας την προβλεπόμενη δαπάνη.
 
Με βάση όλα τα παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας αφού θα εξαντλήσει για πολλοστή φορά κάθε πρόσφορο μέσο γνωστοποίησης και ενημέρωσης προς τους οικείους των θανόντων, θα προβεί σε αυτεπάγγελτες εκταφές στα κοιμητήρια των Ν. Επιβατών με σειρά παλαιότητας από το 2005 μέχρι και το 2012.
Συγκεκριμένα θα ξεκινήσουν οι εκταφές των ονομάτων (αρχικά) με ημερομηνία θανάτου:
 
 

1 ΤΘ 2005
35 ΚΜ 2010
69 ΜΖ 2011
2 ΚΑ 2006
36 ΤΕ 2010
70 ΣΑ 2011
3 ΜΠ 2007
37 ΤΧ 2010
71 ΚΚ 2012
4 ΒΑ 2007
38 ΚΚ 2010
72 ΜΕ 2012
5 ΧΝ 2008
39 ΤΕ 2010
73 ΜΑΚ 2012
6 ΣΠ 2008
40 ΚΒ 2010
74 ΤΑ 2012
7 ΜΘ 2008
41 ΚΧ 2010
75 ΓΡ 2012
8 ΜΕ 2008
42 ΜΚ 2010
76 ΚΓ 2012
9 ΚΠ 2008
43 ΑΜ 2010
77 ΜΓ 2012
10 ΚΑ 2009
44 ΤΛ 2010
78 ΜΒ 2012
11 ΝΑ 2009
45 ΑΚ 2010
79 ΜΙ 2012
12 ΚΦ 2009
46 ΜΝ 2010
80 ΒΔ 2012
13 ΚΜ 2009
47 ΠΔ 2010
81 ΦΠΝ 2012
14 ΔΣ 2009
48 ΣΑ 2011
82 ΛΓ 2012
15 ΚΔ 2009
49 ΠΑ 2011
83 ΒΠ 2012
16 ΛΕ 2009
50 ΜΑ 2011
84 ΚΗ 2012
17 ΒΘ 2009
51 ΚΣ 2011
85 ΚΧ 2012
18 ΜΑ 2009
52 ΖΝ 2011
86 ΠΓ 2012
19 ΓΑ 2009
53 ΤΓ 2011
87 ΚΙ 2012
20 ΠΜ 2009
54 ΘΠ 2011
88 ΦΟ 2012
21 ΔΧ 2009
55 ΑΟ 2011
89 ΧΒ 2012
22 ΚΓ 2009
56 ΑΑ 2011
90 ΜΕ 2012
23 ΤΚ 2009
57 ΧΨ 2011
91 ΠΘ 2012
24 ΡΜ 2010
58 ΚΖ 2011
92 ΣΜ 2012
25 ΦΔ 2010
59 ΒΑ 2011
93 ΚΓΕ 2012
26 ΧΑ 2010
60 ΠΔ 2011
94 ΟΙΚ ΤΖ
27 ΚΧ 2010
61 ΝΓ 2011
95 ΣΔ
28 ΚΚ 2010
62 ΠΤ 2011
96 Χ.Σ
29 ΜΣ 2010
63 ΓΣ 2011
97 ΛΔ
30 ΣΘ 2010
64 ΚΑ 2011
98 ΠΒ
31 ΜΧ 2010
65 ΚΘ 2011
 
32 ΓΔ 2010
66 ΜΕ 2011
 
33 ΒΔ 2010
67 ΛΓ 2011
 
34 ΕΠ 2010
68 ΣΑ 2011
 

 
 
 
Παρακαλούνται οι οικείοι ή όσοι σχετίζονται με τους παραπάνω θανόντες να προσέλθουν εντός 10 (ΔΕΚΑ) ημερών από την δημοσίευση του παρόντος, στο Γραφείο Κοιμητηρίων (στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου) προκειμένου να ολοκληρώσουν την  διαδικασία εκταφής των οικείων τους.
 

Επιστροφή