ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Βιογραφικό

Γιάννης Μαυρομάτης
Δήμαρχος Θερμαϊκου