ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τις Δ.Ε. Θερμαϊκού και Επανομής


Αντιδήμαρχος


Θωμάς Μπίρος
Τηλ. : 2392330100
email :  

Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τις Δ.Ε. Θερμαϊκού και Επανομής   το Δημοτική Σύμβουλο κ.Θωμά Μπίρο.