ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τη Δ.Ε. Θερμαϊκού


Αντιδήμαρχος: Θωμάς Μπίρος

Τηλ. :
23923 30321, κιν - 6974034483

email :
 
kathariotita@n3.syzefxis.gov.gr 

Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τη Δ.Ε. Θερμαϊκού το ΔημοτικόŒŸ Σύμβουλο κ.Θωμά Μπίρο.

Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τη Δ.Ε. Θερμαϊκού, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Θωμά Μπίρο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

  1.   Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δημοτικής Ενότητας Θερμαϊκού.

  2.   Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.

  3.   Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης.

  4.   Διαχείριση των στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών της Δ.Ε. Θερμαϊκού.

  5.   Την ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας και καθαριότητας των Λαϊκών Αγορών της Δ.Ε. Θερμαϊκού.

  6.   Την ευθύνη και εποπτεία καθαρισμού ακτών της Δ.Ε. Θερμαϊκού.

  7.   Την εποπτεία του προσωπικού καθαριότητας σχολικών κτιρίων της Δ.Ε. Θερμαϊκού.

  8.   Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων της Δ.Ε. Θερμαϊκού.

  9.   Την ευθύνη καθαριότητας Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δ.Ε. Θερμαϊκού.

10.   Την ευθύνη της αποκομιδής αστικών απορριμμάτων της Δ.Ε. Θερμαϊκού.