ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αντιδημαρχία Οικονομικών Υπηρεσιών

Αντιδήμαρχος

Μήλιος Παναγιώτης
Τηλέφωνο : 2392330005
email :
antoan@thermaikos.gr

Ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ και Τοπικής Ανάπτυξης, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μήλιο Παναγιώτη.