ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχος

Πασχαλίδου Παρθένα 
Τηλέφωνο :

Ορίζει Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής τη Δημοτική Σύμβουλο κα Πασχαλίδου Παρθένα.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΕ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

    Α΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 


 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΛεωφ. Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας & Προμηθέως
Τ.Κ. 57019
Περαία - Θεσσαλονίκη
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2313337600
FAX2313337610