ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Δημογραφικά

Ο Δήμος Θερμαϊκού


Ο Δήμος Θερμαϊκού προέκυψε το έτος 1999, με την εφαρμογή του Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Ι. Καποδίστριας» και την συνένωση των πρώην κοινοτήτων Περαίας, Ν. Επιβατών και Αγίας Τριάδας, που σήμερα αποτελούν τα δημοτικά του διαμερίσματα. Δήμαρχος, στις εκλογές του 2006, εκλέχθηκε ο κ. Ιωάννης Αλεξανδρής.

Η περιοχή του Δήμου είναι παραθαλάσσια και τοποθετείται στην ανατολική πλευρά του Νομού Θεσσαλονίκης, στον κεντρικό κόλπο του Θερμαϊκού. Βρίσκεται σε απόσταση 20χλμ. από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και έχει έκταση 21.000στρ., από τα οποία τα 5.000 έχουν σχέδιο πόλεως και 7.500 είναι στο σταδιο κτηματογράφησης – πολεοδόμησης.
Ο αιγιαλός του Δήμου έχει μήκος 7,4χλμ.και αποτελεί το σπoυδαιότερο σημείο φυσικού κάλλους της περιοχής.

Οι οικισμοί καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη έκταση της παραλιακής ζώνης. Στο ύψος της Περαίας, όπου κυριαρχεί η αστική πολυκατοικία, η δόμηση είναι πυκνή. Στο ύψος των Ν. Επιβατών και της Αγ. Τριάδας η δόμηση είναι λιγότερο πυκνή και έχει περισσότερο τα χαρακτηριστικά της περιαστικής κατοικίας, πρώτης ή δεύτερης.

Τα τελευταία χρόνια η οικοδομική δραστηριότητα των οικισμών του Δήμου μας έχει τεράστια ανάπτυξη και ο πληθυσμός από 5.800 άτομα, σύμφωνα με την απογραφή του 1991, έχει ξεπεράσει σήμερα τις 20.000 μόνιμους κατοίκους, όπως προκύπτει από την πρώτη επεξεργασία των δεδομένων της απογραφής της 18ης Μαρτίου 2001. Συνεπώς, η αύξηση που καταγράφουν τα πληθυσμιακά δεδομένα της περιοχής μας κατά την τελευταία δεκαετία φτάνει το 350%, ενώ ο Δήμος εμφανίζει την μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού όχι μόνο στο Νομό Θεσσαλονίκης, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα.
Βασικό χαρακτηριστικό του Δήμου Θερμαϊκού είναι ότι αποτελεί τόπο παραθεριστικής κατοικίας, οπότε κατά τους θερινούς μήνες διπλασιάζει τον πληθυσμό του, υπερβαίνοντας τα 55.000 άτομα, καθώς προσελκύει σημαντικό αριθμό επισκεπτών.

Παράγοντες που συντελούν στους γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης του Δήμου μας είναι η τάση εξόδου του πληθυσμού του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης προς τις ανατολικές περιοχές, η γειτνίαση με το πολεοδομικό συγκρότημα, η αστική συγκοινωνία, η προσφορά σχετικά φθηνής γης και η εγκατάσταση μεγάλου αριθμού προσφύγων.

Το μεγαλύτερο ποσοστό του ενεργού πληθυσμού του Δήμου, απασχολείται στον τριτογενή τομέα (42%), που για την Περαία είναι ακόμα μεγαλύτερο (55,3%), ενώ η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα συνεχώς μειώνεται (ενδεικτικά για την Περαία σήμερα αποτελεί μόλις το 5,5%.). Η ενασχόληση με τη γεωργία και την αλιεία εμφανίζεται πολύ μειωμένη λόγω της μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης και της αλλαγής χρήσεως γης, ιδιαίτερα στην Περαία.

Η απασχόληση στον δευτερογενή τομέα είναι σταθερή, με δραστηριότητες κυρίως τοπικής σημασίας, ενώ οι επιχειρήσεις του Δήμου είναι μικρές σε μέγεθος και απασχολούν περιορισμένο αριθμό εργαζομένων.

Αναπτυγμένη είναι η οικονομική δραστηριότητα στο εμπόριο, τα εστιατόρια, ξενοδοχεία και στις λοιπές υπηρεσίες του τριτογενούς τομέα.

Τα καταστήματα του δήμου που είναι εστιατόρια και κέντρα αναψυχής ξεπερνούν το 65% του συνόλου των καταστημάτων εξαιτίας του παραθεριστικού του χαρακτήρα.

Ο τουρισμός και ο τομέας της αναψυχής αποτελούν βασική οικονομική δραστηριότητα του Δήμου μας.
Παρότι τα τελευταία χρόνια οι οικισμοί της Περαίας, των Νέων Επιβατών και της Αγίας Τριάδας μετατρέπονται από περιοχές παραθεριστικής κατοικίας σε περιοχές πρώτης κατοικίας, η περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού εξακολουθεί να προσελκύει σημαντικό αριθμό επισκεπτών κατά τη θερινή περίοδο.

Ιδιαίτερα οι περιοχές των Νέων Επιβατών και της Αγίας Τριάδας αποτελούν γνωστά θέρετρα της Θεσσαλονίκης από την εποχή του μεσοπολέμου.

Πηγή πληροφοριών: http://www.tedk.gr