ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΗΚΕΘ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θερμαϊκού έχει ως εξής:

Τακτικά μέλη 
1.Καζουλίδη Κυριακή, Δημοτική Σύμβουλος
2.Μπαλάφας Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος
3.Κολλάρας Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος
4.Μισαλέμη Ιωσήφ, Δημοτικός Σύμβουλος
5.Παράσχου Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφία)
6.Γαργαροπούλου Νικολέτα, δημότισσα
7.Ρουσσός Δημήτριος, δημότης
8. Δημητριάδου Αλίκη, εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα.
9.Κρητικόπουλος Αλέξανδρος, εκπρόσωπος εργαζομένων της επιχείρησης.
 
Ορίζεται ως Πρόεδρος της «ΔΗΚΕΘ» η Δημοτική Σύμβουλος κ. Καζουλίδη Κυριακή και ως Αντιπρόεδρος ο Δ.Σ. κ. Μπαλάφας Νικόλαος
 
Αναπληρωματικά μέλη
1.      Παζαρόπουλος Θρασύβουλο, Δημοτικός Σύμβουλος
2.      Φεστερίδης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος
3.      Τζέκος Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος
4.      Χατζηχριστοφή Αικατερίνη, Δημοτική Σύμβουλος
5.      Ζδούκος Θεόδωρος , Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφία)
6.      Βαλάσης Ευάγγελος, δημότης
7.      Καλλινογλού Ιουλία, δημότισσα 
8.      Πλαστήρα Δήμητρα εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα .
9.       Κουπατσίαρη Ηλέκτρα   εκπρόσωπος εργαζομένων της επιχείρησης.