ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αντιδημαρχία Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης 

Αντιδήμαρχος
Αικατερίνη Χατζηχριστοφή

 
Τηλ. : 2392330104 
         2392330114


email : ant.paideias@3025.syzefxis.gov.gr

Ορίζει Αντιδήμαρχο Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης, την Αντιδήμαρχο Αικατερίνη Χατζηχριστοφή