ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ


28-12-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
                       1. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ         2. ΜΕΛΕΤΗ        3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     
            
28-12-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

28-12-2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

14-12-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2012 ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Θ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

16-11-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

31-10-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κοινωνίας Δήμου Θερμαϊκού στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση της Πράξης Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης"

07-09-2012 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

07-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

31-08-2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ Νο1079 ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑ?ΚΟΥ (79.000τ.μ, μη αρδεύσιμο για αγροτική

24-08-2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

08-08-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ Νο1079 ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ (79.000τ.μ, μη αρδεύσιμο για αγροτική καλλιέργεια)

31-07-2012 Διακήρυξη διαγωνισμού για κυλικεία

25-07-2012 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ  ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ

16-07-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

28-06-2012 Προκήρυξη Θερινών Π.Α.γ.Ο. 2012

26-06-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ (3) ΤΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (από Ε.Ο.Τ. έως Κ.Α.Υ.Υ)

26-06-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ (5) ΠΕΝΤΕ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (από Κ.Α.Α.Υ. έως Κων/πόλεως)

25-06-2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

07-06-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

07-06-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 - 2013

07-06-2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 - 2013

 

18-05-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ"

11-05-2012 ΧΗΜΙΚΟΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

11-05-2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

11-05-2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού

07-05-2012 Επαναληπτική Περίληψη Δημοπρασίας

03-05-2012 Τεύχη Δημοπράτησης για τις Υπηρεσίες: «Εκπόνηση Τοπικού Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης του Δήμου Θερμαϊκού»στα πλαίσια του Έργου: «Energy Thematic Network ofcross – border Greekand Bulgarian localauthorities LA – GrBg– EnergyNet – B1-1»

03-05-2012  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τις Υπηρεσίες: «Εκπόνηση Τοπικού Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης του Δήμου Θερμαϊκού» στα πλαίσια του Έργου: «Energy Thematic Network of crossborder Greek and Bulgarian local authorities LA GrBgEnergyNetB1-1»

11-04-2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

11-04-2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΕΥΑΘ

11-04-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 1.150τ.μ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 5045 ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ, ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΚΤΙΣΜΑ 25,43 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ»

11-04-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 1.150τ.μ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 5045 ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ, ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΚΤΙΣΜΑ 24,84 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ»

11-04-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 1.080τ.μ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 1517 ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ, ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΚΤΙΣΜΑ 26,68 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΛΙΟΥΡΑ»

11-04-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 644τ.μ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 1517 ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ, ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΚΤΙΣΜΑ 36,27τ.μ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΛΙΟΥΡΑ – ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

11-04-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 1.303,50τ.μ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 5045 ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ, ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΚΤΙΣΜΑ 43,91τ.μ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΡΑΛΙΑ-ΟΡΜΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ»

05-04-2012 Διακήρυξη διαγωνισμού για κυλικείο ΓΕΛ Μηχανιωνας

05-04-2012 Διακήρυξη διαγωνισμού για κυλικείο 1ο ΓΕΛ Θ.

04-04-2012 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου Θερμαϊκού

16-03-2012 Ενεργειακό Θεματικό δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής-Energynet

12-03-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ENERGYNET

16-02-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

10-02-2012 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των σχολικών κτιρίων της δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής

03-02-2012 339 ΑΓΡΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝ.ΔΗΜΟΠΡ  2

26-01-2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.

20-12-2011 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΣΕΠ ΔΗ.Κ.Ε.Θ.

16-12-2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

14-12-2011 ΕΝΤΥΠΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

12-12-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

01-12-2011 1158Α ΑΓΡΟΤ ΠΕΡΑΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞ

01-12-2011 339 ΑΓΡΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡ

17-11-2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΩΣ ΤΑ ΜΝΗΜΑΤΑ

17-11-2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 'ΠΟΣΕΙΔΩΝ'

11-11-2011 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

11-11-2011 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

03-11-2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

02-11-2011 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

25/10/2011 Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Διάθεσης Δημόσιων Δεδομένων Γεωπληροφοριακού Συστήματος Δήμου Θερμαϊκού»

28-09-2011 Προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θερμαϊκού έτους 2011, προϋπολογισμού 14.944,50  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%

20-09-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ Νο751 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ (εκτασ20,5 στρεμ. μη αρδεύσιμο για αγροτική καλλιέργεια)

20-09-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ Νο351ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ(εκτασ.4στρεμ, μη αδρεύσιμο)

20-09-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ Νο321 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ(24στρεμ.,μη αρδευσιμο για αγροτικη καλλιέργεια)

31-08-2011 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

30-08-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

30-08-2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

24-08-2011 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

10-08-2011 Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: "Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου Θερμαϊκού" ,με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στη μέση τιμή λιανικής πώλησης 

08-08-2011 Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση έργου "Βελτίωση και ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων και κοινοφελών εγκαταστάσεων στα Κ.Χ. 101-109 και 42Τ Τ.Δ. Περαίας - σύνδεση με θαλάσσιο μέτωπο"

03-08-2011 Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου σύμβασης για την "Μίσθωση λεωφορείων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού για το σχολικό έτος 2011-2012"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07-06-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 - 2013

07-06-2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 - 2013

 

 

22-05-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΑΖΟΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ