ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ, με την επωνυμία «Δημοτικές, Πολιτιστικές, Περιβαλλοντικές, Αθλητικές, Κοινωνικές, Υπηρεσίες του Δήμου Θερμαϊκού» και διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.», έχει ως εξής:

 

Τακτικά Μέλη

1.Χατζηχριστοφή Αικατερίνη , Δημοτική Σύμβουλος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2.Καριώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος 

3.Παζαρόπουλος Θρασύβουλος, Δημοτικός Σύμβουλος 

4.Ζαριφέ Ευτυχία, Δημοτική Σύμβουλος (μειοψηφία)

5.Μώραλη Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλος (μειοψηφία)

6.Ζαχαριάδου Ζωή, δημότισσα 

7. Δημόπουλος Ευστάθιος, δημότης 

8. Ταβάγειου Αγγελική, δημότισσα 

9. Κακαλής Γρηγόριος , δημότης

  

Αναπληρωματικά Μέλη 

1.Ματζάρης Δημήτριος , Δημοτικός Σύμβουλος

2.Μπαλάφας Νικόλαος , Δημοτικός Σύμβουλος.

3.Τζέκος Θεόδωρος , Δημοτικός Σύμβουλος

4.Βουδούρης Αντώνιος , Δημοτικός Σύμβουλος. (μειοψηφία)

5.Ζδούκος Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφία)

6. Ακτσελή Μάρθα , δημότισσα.

7. Ρούσσος Δημήτριος, δημότης.

8. Βαλάσης Ευάγγελος, δημότης 

9. Καλλίνογλου Ιουλία, δημότισσα 

 

07-02-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 01/2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2013 ΤΟΥ ΔΗΠΠΑΚΥΘ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ