ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 16, Τ.Κ. 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ
Τηλ.: 2392330114
Φαξ : 2392044194

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού», αποτελείται από τους κατωτέρω:                   

      

Τακτικά μέλη
1. Μπίρος Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Τζάκης Φώτιος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Καλλονάς Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλός
4. Τσακμάκας Ιωάννης ,Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφία)
5. Μητροπούλου Δέσποινα (μειοψηφία)
6. Ευθυμιάδης Αλέξανδρος, Δ/ντης 4ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας
7. Μυλωνάς Χρήστος, Δ/ντης 1ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας
8. Δέβρας Γεώργιος, Δ/ντης 2ου δημοτικού Σχολείου Περαίας
9. Παπακώστας Δημήτριος, Δ/ντης Δημοτικού Σχολείου Αγγελοχωρίου
10. Μαύρος Γεώργιος, Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Δ.Θερμαϊκού
11. Ζαβέρκος Αντώνιος, δημότης
Αναπληρωματικά μελή
1. Καζουλίδη Κυριακή , Δημοτική Σύμβουλος
2. Σαμακοβλής Αγγελάκης , Δημοτικός Σύμβουλος
3. Μισαλέμη Ιωσήφ, Δημοτικός Σύμβουλός
4. Σίσκος Βασίλειος , (μειοψηφία)
5. Μουτάφη –Χριστοδούλου Βασιλική (μειοψηφία)
6. Μητροπούλος Δημήτριος, Δ/ντης 2ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας
7. Βασιλείαδης Ιωάννης , Δ/ντης Δημοτικού Σχολείου Ν.Επιβατών
8. Μάγνη-Τσιπούρα Ευαγγελία , Δ/ντρια 1ου Δημοτικού Σχολείου Επανομής
9. Αναγνώστου Χαρίκλεια, Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου. Μεσημερίου
10. Δημητριάδου Αλίκη , δημότισσα
11. Η Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Δ.Θερμαϊκού δεν όρισε αναπληρωματικό μέλος


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ