ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  

ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

(THERMAIKOS MUNICIPALITY - CULTURAL DEPARTMENT)

"Πολιτισμός για όλους..." ("Culture for all...")

Κων/νου Βάρναλη 2, Νέα Μηχανιώνα, Θεσ/νίκη, 57004

(Constantinou Varnali 2, Nea Michaniona, Thessaloniki-Greece)

Τηλ. (Tel.): 23923.30.363-4
E-Mail: poltherm@gmail.com

 

Αν θέλετε να σας ενημερώνουμε
για τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες
του Πολιτιστικού Κέντρου,
στείλτε το E-Mail σας στο
poltherm@gmail.com