ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Αντιδημαρχία Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Απασχόλησης      
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ

 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΜΗ

ΓΙΝΟΜΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΕΡΓΟΣ ΖΩΗΣ


 

Πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση σχολικών ειδών για παιδιά
απόρων οικογενειών του Δήμου Θερμαϊκού


ΠΕΡΑΤΩΘΗΚΕ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΤΑΤΑΣ ΚΑΙ ΡΥΖΙΟΥ

Ανακοίνωση για πατάτα και ρύζι - ημέρες διανομής

 

 

 

 

Ανοικτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δήμου Θερμαϊκού,
            2ος Κύκλος μαθημάτων 
 Διοίκηση-Οικονομία