ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τη Δ.Ε. Θερμαϊκού