ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Αντιδημαρχία καθαριότητας & ανακύκλωσης Δ.Ε.Μηχανιώνας & Δ.Ε.Επανομής