ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Αντιδημαρχία Οικονομικών Υπηρεσιών

Απομάκρυνση παράνομης  υπαίθριας διαφήμισης

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Πρόσκληση για μετάταξη 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ  ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2011

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2010

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 2010

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 2010

 Ανακοίνωση προς Πολίτες - Ρυθμίσεις Χρεών