ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΚΕΘ

ΠΡΟΞΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 
1. Διακήρυξη Δημοπρασίας2.  Περίληψη Διακήρυξης3. Αίτηση Συμμετοχής

1. Υπεύθυνη Δήλωση (1)2. Υπεύθυνη Δήλωση (2)3. Υπεύθυνη Δήλωση (3)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2015 ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

1. Πρακτικό Επιτροπής για Κατάρτηση Πινάκων Πρόσληψης ΔΗΚΕΘ2. Πίνακας ορισμένου χρόνου ΠΕ Θεατρολόγων3. Πίνακας ορισμένου χρόνου ΤΕ-ΔΕ Μουσικών

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2012 ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Θ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εγκαίνια και παρουσίαση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Επανομής (Κ.Δ.Α.Π.)

  ΔΗΚΕΘ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Κ.Δ.Α.Π.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Μίσθωση Ακινήτου

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
3. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εβδομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγάπης