ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Αναθέσεις 2013

23-12-2013 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού ,των Νομικών του προσώπων, ΔΗ.Κ.Ε.Θ, ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ, Δ.Ε.Υ.Α.Θ και των Σ.Ε. Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης

09-12-2013 Ενοικίαση καταστήματος πρώην ALPHA BANK - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

06-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

29-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «Ασφαλτοστρώσεις  Οδών Δήμου Θερμαϊκού (ΣΑΤΑ)»

13-11-2013 Διακήρυξη για τη μίσθωση Κυλικείου στο ΚΑΠΗ Αγίας Τριάδας

8-11-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΡΩΗΝ ALPHA BANK

05-11-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

30-10-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 

30-10-2013 ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

30-10-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθια)

29-10-2013 Δημοσίευση μελέτης - Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού

25-10-2013 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Προμήθειας λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

19-10-2013 3η ειδοποίηση συμμετοχής για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των ΝΠ του Δήμου Θερμαϊκού

18-10-2013 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού "Ανάθεση για εγκατάσταση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας για τα σχολικά κτίρια του Καλλικρατικού Δήμου Θερμαϊκού"

16-10-2013 Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την εργασία "Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών - Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Θερμαϊκού"

16-10-2013  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

15-10-2013  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

10-10-2013 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠA

09-10-2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ενεργειακού Συμβούλου στα πλαίσια της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Θερμαϊκού

09-10-2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμβούλου Τεχνικής Βοήθειας για την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης  στα πλαίσια της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Θερμαϊκού

09-10-2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμβούλου Τεχνικής Βοήθειας για την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης στα πλαίσια της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Θερμαϊκού

09-10-2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμβούλου Τεχνικής Βοήθειας για την εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης στα πλαίσια της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Θερμαϊκού

09-10-2013 2η ειδοποίηση συμμετοχής για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των ΝΠ του Δήμου Θερμαϊκού

04-10-2013 Προμήθεια ασφαλτικου υλικου-ΔΕΥΑΘερμαϊκου

04-10-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ"

25-09-2013 Ειδοποίηση για προσφορές απο την Επιτρ Διενέργειας διαγωνισμών

23-09-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΑΡ. 329 Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

19-09-2013 Προμήθεια οικοδομικών υλικών, χρωμάτων και ξυλείας ΔΕ Θερμαϊκού

17-09-2013 Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

12-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

06-09-2013 Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστών/στριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης

04-09-2013  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ Δ.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ με πρόχειρο διαγωνισμό

04-09-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ Δ.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

22-08-2013 Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου Θερμαϊκού

19-08-2013 Προμήθεια «ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ Δ.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ»

13-08-2013 Διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την εργασία «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών - Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Θερμαϊκού»

07-08-2013 Ανακοίνωση Ματαίωσης Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 257/20.046/2013 “Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών - Τοπικών κοινοτήτων  του Δήμου Θερμαϊκού”
Ο Δήμος Θερμαϊκού σε εφαρμογή της υπ΄αρ. 238/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανακοινώνει τη ματαίωση του διεθνή δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού που αφορά στην παροχή υπηρεσιών “Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών - Τοπικών κοινοτήτων  του Δήμου Θερμαϊκού”, με αριθμό διακήρυξης 257/20.046/2013, ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί στις 13/08/2013, ήμερα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.-12:00 π.μ. (ΦΕΚ436/ΤΔΔΣ/12-7-2013).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί βάσει της άνω αναφερόμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σε νέα ημερομηνία που θα καθοριστεί σχετικά και θα ανακοινωθεί σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες δημοσιότητας.
 

07-08-2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΑΡ. 329 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (13.500τ.μ., μη αρδεύσιμο για αγροτική καλλιέργεια)

06-08-2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΑΡ. 1079 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ - ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑЇΚΟΥ(79.000τ.μ, μη αρδεύσιμο για αγροτική καλλιέργεια)

01-08-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

25-07-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΑΡ. 329 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑЇΚΟΥ (13.500τ.μ, μη αρδεύσιμο για αγροτική καλλιέργεια)

19-07-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

11-07-2013 Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την εργασία  Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών - Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Θερμαϊκού

05-07-2013 Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου

05-07-2013 Εργασίες χλωρίωσης δεξαμενών και ελέγχου χλωρίου στο δίκτυο του Δήμου Θερμαϊκού

26-06-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ Νο1079 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑЇΚΟΥ (79.000τ.μ, μη αρδεύσιμο για αγροτική καλλιέργεια)

25-06-2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

07-06-2013 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

07-06-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

24-05-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

11-04-2013 Διακήρυξη διαγωνισμού για Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου Θερμαϊκού

11-04-2013 Περίληψη διακήρυξης για Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου Θερμαϊκού

05-04-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

02-04-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

02-04-2013 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια φρέσκου γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Θερμαϊκού

29-03-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

20-03-2013 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

15-03-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

07-02-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 01/2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ

23-01-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

09-01-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΎ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ