ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

Τακτικά Μέλη 

1.Μισαλέμη Ιωσήφ, Δημοτικός Σύμβουλος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. Καζουλίδη Κυριακή ,Δημοτική Σύμβουλος 

3.Παράσχου Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος 

4. Ρομπέσης Χρήστος , δημότης 

5. Βουλγαράκη Ιωάννα, δημότισσα 

6. Κιλιγκαρίδης Θεμιστοκλής, δημότης 

7. Κίνδερλης Σταμάτης , δημότης 

8. Ταουλτζή Μαρία , δημότισσα 

9. Γωνιωτάκης Βασίλειος, εκπρόσωπος μετοχών

10. Σαραφίδης Στυλιανός, εκπρόσωπος μετοχών

11. Τούλης Στέλιος εκπρόσωπος μετοχών

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1.Μπίρος Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος 

2.Καριώτης Γεώργιος, Δημοτική Σύμβουλος 

3.Βουδούρης Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος 

4.Μήττας Παρμενίων, δημότης 

5.Αγριόπουλος Δημήτριος, δημότης 

6.Τζέκος Θεόδωρος , δημότης 

7.Βαρδάκης Δημοσθένης , δημότης 

8.Ματζόλης Νικόλαος, δημότης