ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αντιδημαρχία Καθημερινότητας

 

Αντιδήμαρχος
Φεστερίδης Γεώργιος 
Τηλ. : 2392330004
         
email : kathimerinotita@thermaikos.gr

Ορίζει Αντιδήμαρχο  Καθημερινότητας Συντήρησης- Υποδομών, Πολιτικής Προστασίας και Πρασίνου , τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φεστερίδη Γεώργιο.