ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Αναθέσεις 2014

29-12-2014 ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

19-12-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ"

19-12-2014 Ανακοίνωση της υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για πρόσληψη προσωπικού

05-12-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ "ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ"

03-12-2014 Ανάρτηση προκήρυξης πρόσληψης γυμναστών

28-11-2014 Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)

24-11-2014 Ανακατασκευή τμήματος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου στην Τ.Κ. Μεσημερίου λόγω θεομηνίας

13-11-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Ο.Τ.Κ.Ζ. (ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ)

07-11-2014 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού για «Προμήθεια χυτοσιδηρών εξαρτημάτων»

07-11-2014 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού για «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης»

31-10-2014 Προμήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά»

30-10-2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ζωνών ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο από τους πολίτες, δωρεάν για το Δήμο

24-10-2014 Προμήθεια χυτοσιδηρών εξαρτημάτων

24-10-2014 Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης

14-10-2014 Προχειρος διαγωνισμος για θραυστο

06-10-2014 ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

02-10-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

26-09-2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή-λογιστή

26-09-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ"

02-09-2014 Σύνδεση σχολικών κτιρίων Δ.Κ. Περαίας με το δίκτυο φυσικού αερίου
1. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ Σύνδεσης σχολικών κτιρίων Δ.Κ. Περαίας με το δίκτυο φυσικού αερίου
2. ΟΔΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

07-08-2014  ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 30/2014 ΚΑΙ ΘΕΜΑ:" ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ"

07-08-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 40/2014 ΚΑΙ ΘΕΜΑ: "ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ"

01-08-2014 Διακήρυξη με τίτλο: "Εργασίες καταγραφής και καταμέτρησης υδρομέτρων στην Δ.Ε Μηχανιώνας και Επανομής"

01-08-2014 Διακήρυξη με τίτλο:  Υπηρεσίες υποστήριξης λογιστηρίου στην Οικονομική Διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ

01-08-2014 Διακήρυξης που αφορά τις "Εργασίες χλωρίωσης δεξαμενών και ελέγχου χλωρίου στο δίκτυο του Δήμου Θερμαϊκού"

24-07-2014  Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για Προμήθεια υδραυλικών  εξαρτημάτων και συναφών υλικών, για τη Δ.Ε. Επανομής

24-07-2014 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για οικοδομικά υλικά για την Δ.Ε Θερμαϊκού.

18-07-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΓΙΑ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ"

10-07-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση υπηρεσιών «Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων» Δήμου Θερμαϊκού και απευθείας ανάθεση των εργασιών  στοπλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση της Πράξης "Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης", Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες».

10-07-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση  υπηρεσιών: «Δικτύωση Τοπικών Επιχειρήσεων» και «Πληροφόρηση Εργοδοτών σε Θέματα ΕΚΕ» του Δήμου Θερμαϊκού στα πλαίσιατων  Δράσεων Δικτύωσης και Συμβουλευτική – Πληροφόρηση - Υποστήριξη της Πράξης "Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης ".

07-07-2014 Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση για την "Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού, των Νομικών του Προσώπων ΔΗΚΕΘ,ΔΗΠΠΑΚΥΘ,ΔΕΥΑΘ και των ΣΕ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευση"

04-07-2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

17-06-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΕΝΟΣ (1) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν.ΕΠΙΒΑΤΩΝ

13-06-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση  υπηρεσιών: ΔΡΑΣΗ 2. ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ι. Οργάνωση Θεματικού Εργαστηρίου Δικτύωσης «Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας» και  ΙΙ. Δημιουργία και Παραγωγή Ενημερωτικών Εντύπων Τοπικού Δικτύου Στήριξης και Απασχόλησης ΕΚΟ Δήμου Θερμαϊκού  στο πλαίσιο της Πράξης  "Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης"

05-06-2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

30-05-2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

28-05-2014 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων και συναφών υλικών για τη Δ.Ε. Επανομής"09-05-2014 Ενημέρωση για ματαίωση διαγωνισμού «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» 

09-05-2014 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης και Διαγραμμισεις Οδών (αρ. μελ. 13/14)

02-05-2014 Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα όρια του Δήμου Θερμαϊκού και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής

22-04-2014 Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης , το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για την "Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού , των Νομικών του προσώπων, ΔΗ.Κ.Ε.Θ., ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και των Σ.Ε. Α'/θμιας και Β'/θμιας εκπαίδευσης".

17-04-2014 "Επισκευή - συντήρηση οχημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών"

03-04-2014 Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων και συναφών υλικών για την Δ.Ε. Επανομής

03-04-2014 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την Δ.Ε. Μηχανιώνας

28-03-2014 Διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  Δήμου Θερμαϊκού, για το έτος 2014"

14-03-2014  Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο:"ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ"

07-03-2014 Διακήρυξη για πρόχειρο διαγωνισμό για μελάνια, φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφική ύλη και εκτυπώσεις βιβλιοδεσίες κλπ. για τις Υπηρεσίες του Δήμου Θερμαϊκού

28-02-2014 Διευκρινίσεις σχετικές με το Διαγωνισμου για την Ασφαλιστική κάλυψη των μεταφορικών μέσων του Δήμου για το έτος 2014

27-02-2014  Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμου για την  Ασφαλιστική κάλυψη των μεταφορικών μέσων του Δήμου για το έτος 2014

21-02-2014 Ασφαλιστική κάλυψη των μεταφορικών μέσων  και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θερμαϊκού

19-02-2014 Διευκρινιστική επιστολή της Τ.Υ. για τη υπ' αριθμ. 2613 μελέτη του πρόχειρου διαγωνισμού της Προμήθειας πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1.100 lit., 770 lit. και 240 lit., για το έτος 2013

13-02-2014 Όροι διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 1.100 lit - 770 lit - 240 lit, για το έτος 2013 (ΣΑΤΑ) »(αρ.μελ. 262013)

13-02-2014 Μελέτη προμήθειας πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1.100 lit - 770 lit - 240 lit, για το έτος 2013 (ΣΑΤΑ) »(αρ.μελ. 262013)

12-02-2014 Περίληψη επαναπροκήρυξης διαγωνισμού για θραυστό

12-02-2014 Διακύρηξη επαναπροκήρυξης  Δημάρχου για πρόχειρο διαγωνισμό για θραυστό

10-02-2014 Προμήθεια υπολειπόμενου εξοπλισμού τμημάτων ένταξης των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού μετά την 1η κατακύρωση

30-01-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟ

30-01-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟ

27-01-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΘΡΑΥΣΤΟ

17-01-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΘΡΑΥΣΤΟ