ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.