ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ομάδα Εθελοντών Δήμου Θερμαϊκού

 Ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού, δημιουργία Μητρώου Εθελοντών και σύσταση Ομάδας Εθελοντών Δήμου Θερμαϊκού