ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
       
                                  
               

                       
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                            
              ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΝΕΟΛΑΙΑΣ  
            ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 16
Ταχ. Κώδικας: 575 00 – Επανομή
Πληροφορίες: Γραφείο Αντιδημάρχου
Τηλ: 23923 30112
Fax: 23923 30114

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
                                                                       
Εθελοντική Ενισχυτική Διδασκαλία
(Κοινωνικό Φροντιστήριο 2018-2019)
Δήμου Θερμαϊκού.
 
            Ο Δήμος Θερμαϊκού μέσω της Αντιδημαρχίας Παιδείας, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής για ανάπτυξη πολιτικών στα θέματα Παιδείας,  διοργανώνει την Εθελοντική Ενισχυτική Διδασκαλία (Κοινωνικό Φροντιστήριο) η οποία έχει ως σκοπό την προσθετή διδακτική στήριξη σε μαθητές και μαθήτριες Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου μας, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα παρακολούθησης οποιασδήποτε μορφής ενισχυτικής διδασκαλίας και την δημιουργία ίσων ευκαιριών στους μαθητές.
            Η ενίσχυση της προσπάθειάς μας αυτής απαιτεί την συμμετοχή των εκπαιδευτικών  του Δήμου μας (διορισμένους και μη, συνταξιούχους και οι επί πτυχίω φοιτητές), καθώς επίσης και των καθηγητών ξένων γλωσσών, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους προς τους μαθητές και γονείς του Δήμου μας, με την εθελοντική προσφορά τους.
            Οι εθελοντές καθηγητές που θέλουν να συμμετέχουν στη Ε.Ε.Δ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο γραφείο της Αντιδημαρχίας Παιδείας του Δήμου, τηλ. 23923 30112 (την οποία επισυνάπτουμε).
 
 
 
Ο Αντιδήμαρχος        
Χάκης Γραμματάς