ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

 
 

 

              
        ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 

                               
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
              ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΝΕΟΛΑΙΑΣ
          ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 
 
Σας ενημερώνουμε ότι στον Δήμο Θερμαϊκού λειτουργεί Κοινωνικό Φαρμακείο, ως πρόγραμμα των υπηρεσιών της Αντιδημαρχίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης.
Η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου αποσκοπεί ειδικότερα στην κάλυψη φαρμακευτικής περίθαλψης σε αδύναμους οικονομικά πολίτες που έχουν αποκλεισθεί από τις κρατικές δομές υγείας λόγω αδυναμίας ασφαλιστικής ικανότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση την όποια μπορούν να προμηθευτούν από τα κατά τόπους γραφεία των προγραμμάτων "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" και την ιστοσελίδα του Δήμου Θερμαϊκού.
Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω μπορούν να υποβάλλονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα κατά τόπους γραφεία των προγραμμάτων "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΓΠ", καθώς και στο Κοινωνικό Φαρμακείο που βρίσκεται στο Κοινοτικό Κατάστημα Ν.Επιβατών, από Δευτερά έως Πέμπτη και ώρες 10:00 – 14:00.
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 23920 75930, από Δευτερά έως Πέμπτη και ώρες 10:00 – 14:00.
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
  1. Ταυτότητα ή διαβατήριο.
  2. Εκκαθαριστικό εφορίας.
  3. Έντυπο Ε9 εφόσον υπάρχουν ακίνητα.
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ανασφάλιστος και φωτοτυπία της τελευταίας θεώρησης του βιβλιαρίου υγείας.
  5. Συνταγή ιατρού.
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά παρακαλούμε να υποβληθούν σε φωτοτυπίες.
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
 
          Λόγω της ενδημούσας οικονομικής κρίσης, το διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα της φτωχοποίησης μεγάλου μέρους του πληθυσμού αποτελεί μείζον ζήτημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με συλλογικές προσπάθειες. Πλέον όλο και περισσότεροι πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με την οικονομική εξαθλίωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
            Το φαινόμενο αυτό συναντάται σε μεγάλο βαθμό και στο Δήμο μας, όπου πολλοί συνάνθρωποι μας δοκιμάζονται καθημερινά από την ανεργία και την φτώχεια.   
            Για το λόγο αυτό ιδρύθηκε το Κοινωνικό Φαρμακείο το οποίο λειτουργεί ως πρόγραμμα των υπηρεσιών της Αντιδημαρχίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Θερμαϊκού.
            Η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου αποσκοπεί ειδικότερα στην κάλυψη φαρμακευτικής περίθαλψης σε αδύναμους οικονομικά πολίτες που έχουν αποκλεισθεί από τις κρατικές δομές υγείας λόγω αδυναμίας ασφαλιστικής ικανότητας.
            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση την όποια μπορούν να προμηθευτούν από τα κατά τόπους γραφεία των προγραμμάτων “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” και την ιστοσελίδα του Δήμου Θερμαϊκού.
            Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην εν λόγω αίτηση, μπορούν να υποβάλλονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα κατά τόπους γραφεία των προγραμμάτων “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” καθώς και στο Κοινωνικό Φαρμακείο που βρίσκεται στο Κοινοτικό Κατάστημα Ν.Επιβατών, από Δευτερά έως Πέμπτη και ώρες 10:00 – 14:00.
            Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 23920 75930, από Δευτερά έως Πέμπτη και ώρες 10:00 – 14:00.