ΠΟΛΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
Δήμος - Ενημέρωση

Ανανέωση αδειών υπαίθριου εμπορίου (14/3/2018)

Δήμος Θερμαϊκού
Ανανέωση αδειών υπαίθριου εμπορίου
Παρακαλούνται οι κάτοχοι αδειών υπαίθριου πλανοδίου ή στάσιμου εμπορίου που δεν έχουν ανανεώσει τις άδειές τους και επιθυμούν να τις ανανεώσουν, να προσέλθουν στο Τμήμα Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης έως 31 Μαρτίου 2018 καταθέτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Εκκαθαριστικά σημειώματα και έντυπα Ε1 και Ε3 των τελευταίων τριών (3) ετών (2014, 2015 και 2016) και βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές
2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
3. Πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων και ποτών.
4. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας
Σε περίπτωση που οι άδειες αυτές δεν ανανεωθούν μέχρι 31/03/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο:
23923 30068 – 23923 30064

Επιστροφή