ΠΟΛΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
Δήμος - Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Για δικαίωμα εκλέγειν - εκλέγεσθαι πολιτών της Ε.Ε. (2/1/2019)

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θέμα: ''Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα, ενόψει των αυτοδιοικητικών (δημοτικών και περιφερειακών) εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαϊου 2019. Προθεσμία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους''.

     Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τους πολίτες ότι: στις εκλογές του Μαϊου 2019 θα ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στη χώρα μας, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πδ 133/1997, όπως τροποποιήθηκε με το πδ 320/1999.
    
Έτσι, οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής είτε στο κράτος μέλος κατοικίας. Οι πολίτες της Ένωσης που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου του τόπου κατοικίας τους.
     
Για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οι πολίτες της Ε.Ε. οφείλουν να προσέλθουν στο Δήμο της κατοικίας τους, προσκομνίζοντας αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση - δήλωση εγγραφής. Τα στοιχεία των πολιτών της Ένωσης αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο των δίμηνων αναθεωρήσεων, προκειμένου να ενσωματωθούν στην κεντρική βάση δεδομένων.
     
Ως εκ τούτου, στην αίτηση - δήλωση του κοινοτικού εκλογέα θα πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά η ακριβής διεύθυνση κατοικίας του στην Ελλάδα (Νομός, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα, οδός, αριθμός, Τ.Κ. και τηλέφωνο επικοινωνίας).
     
Συνεπώς, για την εγγραφή του στον ειδικό εκλογικό κατάλογο και την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ο κοινοτικός εκλογέας οφείλει να κατοικεί στο Δήμο ή να καταδεικνύει καθ' οιονδήποτε τρόπο μια, έστω, προσωρινή εγκατάσταση.
     
Η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2019, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2019.
     
Κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος κόμματος αναγνωρισμένου από τον κανονισμό της Βουλής έχει το δικαίωμα να υποβάλει στον Δήμαρχο ένσταση κατά της εγγραφής ή της μη εγγραφής ενός προσώπου στις αναρτώμενες καταστάσεις.

Περαία, 02 Ιανουαρίου 2019


Επιστροφή