ΠΟΛΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
Δήμος - Ενημέρωση

Παράταση μέχρι τις 24 Απριλίου στους κατοίκους εσωτερικού για την υποβολή δηλώσεων κτηματολογίου Μεσημερίου (13/3/2019)

                                                                                                                                              

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΘΕΜΑ:  Παράταση μέχρι τις 24 Απριλίου στους κατοίκους εσωτερικού για την υποβολή δηλώσεων κτηματολογίου Μεσημερίου 

Ο προ-καποδιστριακός ΟΤΑ Μεσημερίου του Δήμου Θερμαϊκού έχει κηρυχτεί υπό κτηματογράφηση για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. Έτσι, με την υπ’ αριθμ 43/15/05-12/2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.2308/1995, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όλοι οι έχοντες ακίνητη ιδιοκτησία καλέστηκαν να τη δηλώσουν στο Κτηματολόγιο.
 
Με την υπ’ αριθμ. 54/8/27-02-2019 νέα απόφασή του η αρχική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων επί των ακινήτων που βρίσκονται στην προαναφερθείσα περιοχή του Δήμου, για τους κατοίκους εσωτερικού, έλαβε παράταση μέχρι και την 24η Απριλίου 2019, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο παραμένει ίδια, με ημερομηνία λήξης τις 10 Ιουνίου 2019.
 
Οι δηλώσεις υποβάλλονται:

1. Στο Γραφείο Κτηματογράφησης Θεσσαλονίκης (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή κατά τις ώρες 08.00 - 16.00 και Τετάρτη κατά τις ώρες 08.00- 20.00)
Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 90 (Porto Center, 1ος όροφος)
Τηλ.: 2310 546486 / 2310 518823
E-mail: thessktima@gmail.com

2. Ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Φορέα, στη διεύθυνση https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info_Page.aspx
 
 
Επισημαίνεται ότι η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική.
 
 
 
Περαία, 13 Μαρτίου 2019
 

Επιστροφή