ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Αναθέσεις 2016

23-11-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

22-11-2016 Οριστικοί Πίνακες 1ης & 2ης Κατάταξης ΠΦΑ για ΠΑγΟ 2016-2017  


11-11-2016 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης ΠΦΑ 2016-2017 και Προσωρινοί Πίνακες 1ης & 2ης Κατάταξης

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης
ΠΦΑ 2016-2017

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1ης ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΦΑ 2016-2017

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2ης ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΦΑ 2016-2017

31-10-2016 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.126 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΕΜΒΑΔΟΝ 13.496,00 Τ.Μ. ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

27-10-2016  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθια)

ΑΙΤΗΣΗ για προκήρυξη ΠΦΑ

Υπεύθυνη Δήλωση ΠΦΑ

Προκήρυξη ΠΦΑ 2016-2017


18-10-2016 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2016 ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ".

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ

17-10-2016 Προμήθεια κουφωμάτων για το ΕΠΑΛ Επανομής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

 

ŸΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1ης ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΦΑ 2016-2017

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2ης ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΦΑ 2016-2017

14-10-2016 Προμήθεια θερμού και ψυχρού ασφαλτομίγματος 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

07-10-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤ. 339 ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30-09-2016 Ακύρωση διαγωνισμού για κυλικείο ΕΠΑΛ Επανομής

29-09-2016 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Σ.Ω.Ρ. 1/2016 ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"

27-09-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.ΣΟΧ 2/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9/2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/10/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2016

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

20-09-2016  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤ/ΜΑ 09 ΚΤΙΡΙΟΥ Α Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

08-09-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2.ΜΕΛΕΤΗ

3.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

06-09-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΩΡ 1/2016 ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/9/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΡ 1-2016

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΩΡ 1-2016

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚ.ΣΩΡ 1-2016

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


31-08-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του γυμν.Ν.Επιβατών)

31-08-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του γυμν-λυκείου Επανομής)

31-08-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του ΕΠΑΛ Επανομής)

Όροι δημοπρασίας

19-08-2016 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟIΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΣΑΣ

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑKΗΡΥΞΗΣ

3.ΜΕΛΕΤΗ

10-08-2016 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2016 ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ".

1.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

4.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙOΜΕΝΩΝ

5.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

 01-08-2016 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών επιστολικού και υβριδικού ταχυδρομείου για τη Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για το οικονομικό έτος 2016, την Παρασκεύη 5 Αυγούστου και ώρα 10.00π.μ (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) έως 10.30π.μ. (ώρα λήξης προσφορών).

28-07-2016 Αναβολή Διαγωνισμού "Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας"

20-07-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΣΟΧ 1/2016 ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ".
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 21/7/2016, ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/8/2016 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2016

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 23-1-2015

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 19-07-2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Θερμαϊκού

1.ΜΕΛΕΤΗ

2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ_2016

4.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

5.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ

15-07-2016 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ  ΦΘΟΡΩΝ"

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

6.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

15-07-2016 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

13-07-2016 Προμήθεια καλωδίων αλουμινίου για υπόγειες ηλεκτροδοτήσεις καταναλωτών

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.ΜΕΛΕΤΗ

4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12-07-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (πυρκαγιές, θεομηνίες, πλημμύρες κλπ) στα πλαίσια δράσεων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θερμαϊκού »

1. Μελέτη

2. Διακήρυξη

3. Περίληψη

08-07-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

04-07-2016 Διακήρυξη ανοικτής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος

01-07-2016 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Έντυπη περιοδική έκδοση (εφημερίδα) του Δήμου Θερμαϊκού για ένα έτος (αρ.μελ. 07/2016)

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.ΜΕΛΕΤΗ

4.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

01-07-2016 Παραχώρηση θέσης κυλικείου σε Α.Με.Α., Πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου σε ΚΑΠΗ του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Δήμου Θερμαϊκού

1.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2.ΑΙΤΗΣΗ

29-06-2016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤ.7 ΚΤΙΡΙΟΥ Α ΣΤΗ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

1.Περίληψη

2.Διακήρυξη14-06-2016 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

1.Περίληψη

2.Διακήρυξη

3.Μελέτη


07-06-2016 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ


03-06-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ


31-05-2016 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.10 Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 38_2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

27-05-2016 Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός  διαγωνισμός για "Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων για ένα (1) έτος".

1.Περίληψη

2.Διακήρυξη

3.Μελέτη


26-05-2016 Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας για άσκηση δραστηριοτήτων θαλασσίων μέσων αναψυχής, σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία τροχήλατου -αυτοκινούμενου ή μη-αναψυκτηρίου, τοποθέτηση καντίνας σε τμήματα αιγιαλού - παραλίας στις Δημοτικές Κοινότητες Ν.Επιβατών, Αγίας Τριάδας και Ν.Μηχανιώνας

19-05-2016 Συντήρηση κτιρίου Δημοτικής Αγοράς Επανομής

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

4 ΤΣΥ ΕΤΕΠ

5  ΕΣΥ

6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

12-05-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΧΙΟΥ 1089Α ΠΕΡΑΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΗΡ 1089Α ΠΕΡΑΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 1089Α

11-05-2016 "Προμήθεια οργάνων και εξαρτημάτων οργάνων παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Μηχανιώνας" προυπολογισμού 73.799,08€

7 3 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

 11-05-2016  "Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού, του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., της Δ.Η.Κ.Ε.Θ., της Α’θμιας και Β’θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου"

ΑΠΟΦΑΣΗ 178 16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΧ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ" ΜΕ ΑΡ ΔΙΑΚ 178/16,ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ 04/16."

 

 

10-05-2016 "Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες του δήμου θερμαικού" αρ. μελέτης 20/2016 προυπολογισμού 40.000,00€

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6 ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΘΡΑΥΣΤΟΥ

7 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

11/04/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2016

 

 

24-03-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

2-03-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. ΚΧ42Τ ΠΕΡΑΙΑΣ

1.Ανακοίνωση

2.Διακήρυξη

26-02-2016 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ''Συντήρηση κατασκηνώσεων ΠΙΚΠΑ του Δήμου Θερμαϊκού''

26-02-2016 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Κρασπεδώσεις & πλακοστρώσεις Τοπικής Κοινότητας Μεσημερίου»

15-02-2016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΠΙΚΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

1.Τεχνική περιγραφή

2.Τελικός προυπολογισμός

3.Περίληψη

4.Διακήρυξη

15-02-2016 ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ & ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ

1.Περίληψη

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

12-02-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΑΚΤΟΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

1.Περίληψη

2.Διακήρυξη

3.Μελέτη

3.1 Διευκρίνηση

11-02-2016 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Επανομής 

1.Περίληψη

2.Διακήρυξη


3.Τεχνική Έκθεση
(Αλλαγή αρχείου διότι στο προηγούμενο δεν φαινόντουσαν όλες οι διαστάσεις)

05-02-2016   Επαναληπτική Δημοπρασία: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

12-1-2016 Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας Κατ.1 Δημοτική Αγορά Επανομής

12-1-2016 Διακήρυξη δημοπρασίας κυλικείου ΚΑΠΗ Περαίας

1.Περίληψη Δημοπρασίας

2.Δημοπρασία


8-1-2016 Προκήρυξη παραχώρησης θέσης κυλικείου Α.Π.Θ. Αγγελοχωρίου σε ΑΜΕΑ, Πολυτέκνους και Πολεμιστές Κύπρου


8-1-2016 Ανακοίνωση υπ'αριθμ.ΣΟΧ1/2015 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θερμαϊκού για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ.

1.Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1-2015 ΔΗΚΕΘ ΩΦ5ΛΟΚ9Π-4ΨΚ

2.Ανακοίνωση ΣΟΧ 1-2015 ΔΗΚΕΘ 6Ρ6ΘΟΚ9Π-82Κ

3.Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ

4.Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ 3


7-1-2016 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Καταστημάτων στο Δ.Κ. Μηχανιώνας.

 

11-05-2016 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ