ΠΟΛΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
Πόλη - Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ (3/4/2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
 
Το γραφείο κοιμητηρίων του Δήμου Θερμαϊκού στην προσπάθεια της εύρυθμης λειτουργίας των οκτώ Δημοτικών κοιμητηρίων και εξαιτίας του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει για την ανεύρεση χώρου ταφής νέων θανόντων, θέτει σε εφαρμογή τα άρθρα 6, 8, 10 & 11 του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Θερμαϊκού σύμφωνα με τα οποία :
 
 
1)      Το χρονικό όριο ταφής είναι πέντε (5) έτη. Οι συγγενείς των θανόντων υποχρεώνονται πριν από τη λήξη της υποχρεωτικής πενταετούς ταφής να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Κοιμητηρίων, για να δηλώσουν τη βούλησή τους (εκταφή ή παράταση μέχρι δύο έτη) σχετικά με το συγγενή τους.
2)      Εάν εντός διμήνου από τη λήξη της πενταετούς ταφής ή του έτους παράτασης δεν προσέλθουν στο Γραφείο Κοιμητηρίων οι πλησιέστεροι συγγενείς, για προγραμματισμό της εκταφής του συγγενή τους ή να πληρώσουν τα τέλη παράτασης και έχει εξαντληθεί κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίησή τους, δύναται η υπηρεσία μας να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή χωρίς άλλη ειδοποίηση και να τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι, καταλογίζοντας την προβλεπόμενη δαπάνη.
 
Με βάση όλα τα παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας αφού θα εξαντλήσει για πολλοστή φορά κάθε πρόσφορο μέσο γνωστοποίησης και ενημέρωσης προς τους οικείους των θανόντων, θα προβεί σε αυτεπάγγελτες εκταφές στα κοιμητήρια της Ν. Μηχανιώνας με σειρά παλαιότητας από το 1987 μέχρι και το 2012.
Συγκεκριμένα θα ξεκινήσουν οι εκταφές των ονομάτων (αρχικά) με ημερομηνία θανάτου:
 
1 ΖΕ 1987
35 ΠΚ 2010
69 ΤΓ 2012
103 ΚΕ 2012
2 ΤΗ 1991
36 ΤΒ 2010
70 ΠΚ 2012
104 ΚΙ 2012
3 ΒΔ 1996
37 ΔΣ 2010
71 ΜΟ 2012
105 ΤΕ 2012
4 ΠΑ 1997
38 Χ.Σ 2011
72 ΓΑ 2012
106 ΜΓ 2012
5 ΜΝ 1999
39 ΓΓ 2011
73 ΣΑ 2012
107 ΓΒ 2012
6 ΔΕ 2000
40 ΚΑ 2011
74 ΒΓ 2012
108 ΠΠ 2012
7 ΜΓ 2001
41 ΑΚ 2011
75 ΨΑ 2012
109 ΚΕ 2012
8 ΧΚ 2002
42 ΣΦ 2011
76 ΚΓ 2012
110 ΛΓ 2012
9 ΜΚ 2002
43 ΤΑ 2011
77 ΔΚ 2012
111 ΓΔ 2012
10 ΜΚ 2002
44 ΚΑ 2011
78 ΠΧ 2012
112 ΛΙ 2012
11 ΤΑ 2004
45 ΤΙ 2011
79 ΤΚ 2012
113 ΔΑ 2012
12 ΘΓ 2004
46 ΞΘ 2011
80 ΚΕ 2012
114 Χ.Σ
13 ΠΘ 2005
47 ΠΖ 2011
81 ΚΗ 2012
115 Χ.Σ
14 ΑΜ 2005
48 ΤΔ 2011
82 ΧΓ 2012
 
15 ΤΤ 2006
49 ΨΑ 2011
83 ΓΑ 2012
 
16 ΤΠ 2006
50 ΠΑ 2011
84 ΚΧ 2012
 
17 ΧΧ 2007
51 ΜΣ 2012
85 ΖΤ 2012
 
18 ΧΑ 2007
52 ΤΓ 2012
86 ΜΜ 2012
 
19 ΚΓ 2007
53 ΚΕ 2012
87 ΚΠ 2012
 
20 ΜΧ 2007
54 ΚΔ 2012
88 ΜΙ 2012
 
21 ΣΓ 2008
55 ΠΓ 2012
89 ΤΝ 2012
 
22 ΚΣ 2008
56 ΜΤ 2012
90 ΣΠ 2012
 
23 ΖΧ 2008
57 ΠΓ 2012
91 ΚΑ 2012
 
24 ΜΕ 2008
58 ΣΙ 2012
92 ΣΜ 2012
 
25 ΜΘ 2009
59 ΤΚ 2012
93 ΜΜ 2012
 
26 ΠΚ 2009
60 ΜΦ 2012
94 ΑΕ 2012
 
27 ΛΠ 2009
61 ΚΕ 2012
95 ΞΣ 2012
 
28 ΜΕ 2009
62 ΓΓ 2012
96 ΤΒ 2012
 
29 ΚΓ 2009
63 ΔΧ 2012
97 ΜΝ 2012
 
30 ΤΙ 2010
64 Γ 2012
98 ΚΚ 2012
 
31 ΚΚ 2010
65 ΑΕ 2012
99 ΧΜ 2012
 
32 ΕΕ 2010
66 ΑΣ 2012
100 ΚΕ 2012
 
33 ΜΣ 2010
67 ΓΦ 2012
101 ΛΑ 2012
 
34 ΚΔ 2010
68 ΔΒ 2012
102 ΚΜ 2012
 
 
 
 
Παρακαλούνται οι οικείοι ή όσοι σχετίζονται με τους παραπάνω θανόντες να προσέλθουν εντός 10 (ΔΕΚΑ) ημερών από την δημοσίευση του παρόντος, στο Γραφείο Κοιμητηρίων (στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου) προκειμένου να ολοκληρώσουν την διαδικασία εκταφής των οικείων τους.
 
 
 

Επιστροφή