ΠΟΛΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
Πόλη - Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (23/11/2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
 
Το γραφείο κοιμητηρίων του Δήμου Θερμαϊκού στην προσπάθεια της εύρυθμης λειτουργίας των οκτώ Δημοτικών κοιμητηρίων και εξαιτίας του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει για την ανεύρεση χώρου ταφής νέων θανόντων, θέτει σε εφαρμογή τα άρθρα 6, 8, 10 & 11 του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Θερμαϊκού σύμφωνα με τα οποία :
 
 
1)            Το χρονικό όριο ταφής είναι πέντε (5) έτη. Οι συγγενείς των θανόντων υποχρεώνονται πριν από τη λήξη της υποχρεωτικής πενταετούς ταφής να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Κοιμητηρίων, για να δηλώσουν τη βούλησή τους (εκταφή ή παράταση μέχρι δύο έτη) σχετικά με το συγγενή τους.
 
2)            Εάν εντός διμήνου από τη λήξη της πενταετούς ταφής ή του έτους παράτασης δεν προσέλθουν στο Γραφείο Κοιμητηρίων οι πλησιέστεροι συγγενείς, για προγραμματισμό της εκταφής του συγγενή τους ή να πληρώσουν τα τέλη παράτασης και έχει εξαντληθεί κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίησή τους, δύναται η υπηρεσία μας να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή χωρίς άλλη ειδοποίηση και να τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι, καταλογίζοντας την προβλεπόμενη δαπάνη.
 
Με βάση όλα τα παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας αφού θα εξαντλήσει για πολλοστή φορά κάθε πρόσφορο μέσο γνωστοποίησης και ενημέρωσης προς τους οικείους των θανόντων, θα προβεί σε αυτεπάγγελτες εκταφές στα κοιμητήρια της Δ.Κ. Αγ. Τριάδας με σειρά παλαιότητας από το 1961 μέχρι και το 2010.
 
Συγκεκριμένα θα ξεκινήσουν οι εκταφές των ονομάτων (αρχικά) με ημερομηνία θανάτου:
 
1 ΧΤ 1961
68 ΠΕ 2005
135 ΔΑ 2011
2 ΜΜ 1965
69 ΣΡ 2005
136 ΡΑ 2011
3 ΣΑ 1970
70 ΒΣ 2005
137 ΤΣ 2011
4 Ζ 1971
71 ΤΠ 2005
138 ΠΧ 2011
5 ΑΣ 1972
72 ΔΑ 2005
139 ΜΕ 2011
6 ΜΑ 1977
73 ΓΒ 2006
140 ΡΔ 2011
7 Α 1981
74 ΤΔ 2006
141 ΤΒ 2011
8 ΑΔ 1983
75 ΒΣ 2006
142 ΑΣ 2011
9 Γ8 1987
76 ΑΤ 2006
143 ΣΘ 2011
10 ΓΝ 1988
77 ΔΠ 2006
144 ΚΣ 2011
11 ΓΠ 1990
78 ΔΒ 2006
145 ΑΓ 2011
12 ΔΕ 1990
79 ΚΑ 2006
146 ΤΒ 2011
13 ΖΓ 1991
80 ΣΓ 2006
147 ΑΔ 2011
14 ΧΠ 1992
81 ΝΓ 2006
148 ΚΑ 2011
15 ΜΣ 1992
82 ΚΑ 2006
149 ΤΕ 2011
16 ΣΑ 1993
83 ΑΔ 2006
150 ΚΘ 2011
17 ΩΧ 1993
84 ΡΕ 2007
151 ΕΑ 2012
18 ΑΑ 1994
85 ΟΛ 2007
152 ΔΑ 2012
19 ΝΑ 1995
86 ΤΒ 2007
153 ΕΚ 2012
20 ΜΑ 1995
87 ΕΝ 2007
154 ΔΧ 2012
21 ΑΚ 1996
88 ΕΛ 2007
155 ΝΘ 2012
22 ΚΔ 1996
89 ΑΔ 2007
156 ΚΑ 2012
23 ΝΓ 1996
90 ΚΧ 2007
157 ΝΣ 2012
24 ΓΙ 1997
91 ΠΤ 2007
158 ΡΜ 2012
25 ΕΙ 1998
92 ΠΑ 2007
159 ΧΝ 2012
26 ΖΙ 1998
93 ΚΔ 2007
160 ΝΘ 2012
27 ΘΘ 1998
94 ΔΜ 2007
161 ΑΚ 2012
28 ΨΕ 1998
95 ΣΒ 2007
162 ΣΜ 2012
29 ΕΚ 1999
96 ΧΛ 2008
163 ΖΕ 2012
30 ΛΦ 1999
97 ΓΧ 2008
164 ΚΒ 2012
31 ΖΚ 1999
98 ΓΠ 2008
165 ΚΔ 2012
32 ΤΖ 1999
99 ΚΠ 2008
166 ΚΚ 2012
33 ΓΔ 2000
100 ΜΚ 2008
167 ΚΙ 2012
34 ΠΣ 2000
101 ΣΑ 2008
168 ΚΙ 2013
35 ΤΜ 2000
102 ΔΑ 2008
169 ΡΕ 2013
36 ΓΑ 2000
103 ΝΖ 2008
170 ΡΣ 2013
37 ΚΕ 2001
104 ΣΣ 2008
171 ΟΔ 2013
38 ΜΓ 2001
105 ΨΔ 2008
172 ΓΑ 2013
39 ΓΡ 2001
106 ΠΚ 2009
173 ΔΓ 2013
40 ΝΑ 2001
107 ΔΚ 2009
174 ΝΑ 2013
41 ΖΜ 2001
108 ΚΛ 2009
175 ΔΓ 2013
42 ΣΑ 2001
109 ΒΝ 2009
176 ΝΑ 2013
43 ΜΧ 2002
110 ΣΝ 2009
177 ΒΠ 2013
44 ΚΠ 2002
111 ΚΚ 2009
178 ΕΑ 2013
45 ΚΑ 2002
112 ΝΔ 2009
177 ΠΣ 2013
46 ΜΡ 2002
113 ΑΣ 2009
178 ΔΣ 2013
47 ΖΔ 2003
114 ΡΤ 2009
179 ΚΔ 2013
48 ΜΣ 2003
115 ΜΑ 2009
180 ΜΙ 2013
49 ΓΑ 2003
116 ΖΑ 2010
181 ΚΘ 2013
50 ΓΑ 2003
117 ΔΕ 2010
182 ΑΕ 2013
51 ΤΑ 2003
118 ΚΕ 2010
183 Δ ΑΝΕΥ ΕΤΟΣ
52 ΧΚ 2003
119 ΚΓ 2010
184 ΑΝΕΥ ΕΤΟΣ/ΟΝΟΜΑ
53 ΙΔ 2003
120 ΖΕ 2010
185 ΔΕ ΑΝΕΥ ΕΤΟΣ
54 ΑΓ 2003
121 ΑΓ 2010
186 ΓΤ ΑΝΕΥ ΕΤΟΣ
55 ΧΤ 2003
122 ΝΙ 2010
187 ΑΝΕΥ ΕΤΟΣ/ΟΝΟΜΑ
56 ΖΕ 2003
123 ΚΓ 2010
188 ΜΒ ΑΝΕΥ ΕΤΟΣ
57 ΡΣ 2004
124 ΛΦ 2010
189 ΜΑ ΑΝΕΥ ΕΤΟΣ
58 ΖΒ 2004
125 ΠΝ 2010
190 ΑΝΕΥ ΕΤΟΣ/ΟΝΟΜΑ
59 ΡΚ 2004
126 ΙΛ 2010
191 ΠΓ ΑΝΕΥ ΕΤΟΣ
60 ΚΧ 2004
127 ΤΑ 2010
192 ΑΝΕΥ ΕΤΟΣ/ΟΝΟΜΑ
61 ΤΒ 2004
128 ΤΒ 2010
193 ΑΝΕΥ ΕΤΟΣ/ΟΝΟΜΑ
62 ΔΕ 2004
129 ΚΑ 2011
 
63 ΓΚ 2004
130 ΜΕ 2011
 
64 ΔΕ 2004
131 ΚΜ 2011
 
65 ΔΕ 2004
132 ΜΑ 2011
 
66 ΑΙ 2004
133 ΛΣ 2011
 
67 ΤΛ 2004
134 ΒΣ 2011
 
 
 
 Παρακαλούνται οι οικείοι ή όσοι σχετίζονται με τους παραπάνω θανόντες να προσέλθουν εντός 10 (ΔΕΚΑ) ημερών από την δημοσίευση του παρόντος, στο Γραφείο Κοιμητηρίων (στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, στην Περαία, Λεωφ. Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας & Προμηθέως), προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εκταφής των οικείων τους.
 
Για πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο του Γραφείου Κοιμητηρίων : 2313 337643 (Υπεύθυνος, κ. Σπάθης).
 
 
 
Περαία, 23 Νοεμβρίου 2018

Επιστροφή