ΠΟΛΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
Πόλη - Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ (21/1/2019)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
 
Το γραφείο κοιμητηρίων του Δήμου Θερμαϊκού στην προσπάθεια της εύρυθμης λειτουργίας των οκτώ Δημοτικών κοιμητηρίων και εξαιτίας του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει για την ανεύρεση χώρου ταφής νέων θανούντων, θέτει σε εφαρμογή τα άρθρα 6, 8, 10 & 11 του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Θερμαϊκού σύμφωνα με τα οποία :
 
1) Το χρονικό όριο ταφής είναι πέντε (5) έτη. Οι συγγενείς των θανούντων υποχρεώνονται πριν από τη λήξη της υποχρεωτικής πενταετούς ταφής να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Κοιμητηρίων, για να δηλώσουν τη βούλησή τους (εκταφή ή παράταση μέχρι δύο έτη) σχετικά με το συγγενή τους.
 
2) Εάν εντός διμήνου από τη λήξη της πενταετούς ταφής ή του έτους παράτασης δεν προσέλθουν στο Γραφείο Κοιμητηρίων οι πλησιέστεροι συγγενείς, για προγραμματισμό της εκταφής του συγγενή τους ή να πληρώσουν τα τέλη παράτασης και έχει εξαντληθεί κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίησή τους, δύναται η υπηρεσία μας να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή χωρίς άλλη ειδοποίηση και να τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι, καταλογίζοντας την προβλεπόμενη δαπάνη.
 
Με βάση όλα τα παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας αφού θα εξαντλήσει για πολλοστή φορά κάθε πρόσφορο μέσο γνωστοποίησης και ενημέρωσης προς τους οικείους των θανούντων, θα προβεί σε αυτεπάγγελτες εκταφές στα κοιμητήρια της Δ.Κ. Επανομής με σειρά παλαιότητας από το 2007 μέχρι και το 2014.Συγκεκριμένα θα ξεκινήσουν οι εκταφές των ονομάτων (αρχικά) με ημερομηνία θανάτου:
 
1 ΜΣ 2007
24 ΚΒ 2012
47 ΜΠ 2013
2 ΖΣ 2008
25 ΤΜ 2012
48 ΜΜ 2013
3 ΖΑ 2008
26 ΜΚ 2012
49 ΣΔ 2013
4 ΝΠ 2008
27 ΤΑ 2012
50 ΧΝ 2013
5 ΦΠ 2009
28 ΓΑ 2012
51 ΜΑ 2013
6 ΤΒ 2009
29 ΣΕ 2012
52 ΓΙ 2013
7 ΧΧ 2009
30 ΤΔ 2012
53 ΣΑ 2013
8 ΚΑ 2009
31 ΚΑ 2012
54 ΜΕ 2013
9 ΧΓ 2010
32 ΚΠ 2013
55 ΝΧ 2014
10 ΚΣ 2010
33 ΒΕ 2013
56 ΓΕ 2014
11 ΒΚ 2010
34 ΧΜ 2013
57 ΘΗ 2014
12 ΚΑ 2010
35 ΤΕ 2013
58 ΣΕ 2014
13 ΔΣ 2010
36 ΚΠ 2013
59 ΚΔ 2014
14 ΤΑ 2011
37 ΛΣ 2013
60 ΣΑ 2014
15 ΜΑ 2011
38 ΚΜ 2013
61 ΖΕ 2014
16 ΜΧ 2011
39 ΓΒ 2013
62 ΣΜ 2014
16 ΚΕ 2011
40 ΕΓ 2013
63 ΓΠ 2014
18 ΤΡΡ 2011
41 ΑΓ 2013
64 ΧΧ 2014
19 ΠΝ 2011
42 ΚΧ 2013
65 ΝΓ 2014
20 ΣΑ 2011
43 ΠΚ 2013
66 ΚΒ 2014
21 ΠΚ 2011
44 ΓΚ 2013
67 ΖΑ 2014
22 ΚΒ 2012
45 ΓΜ 2013
68 ΒΧ 2014
23 ΣΓ 2012
70 ΚΜ 2014
46 ΤΑ 2013
72 ΤΝ 2014
69 ΜΑ 2014
 
71 ΚΔ 2014
73 ΑΘ 2014
 
 
 
Παρακαλούνται οι οικείοι ή όσοι σχετίζονται με τους παραπάνω θανούντες να προσέλθουν εντός 10 (ΔΕΚΑ) ημερών από την δημοσίευση του παρόντος, στο Γραφείο Κοιμητηρίων (στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου) προκειμένου να ολοκληρώσουν την διαδικασία εκταφής των οικείων τους.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313337643 Γραφείο Κοιμητηρίων
 
 
 
ΠΕΡΑΙΑ 21/1/2019

Επιστροφή