ΠΟΛΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
Πόλη - Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΠΕΡΑΙΑΣ (28/2/2019)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
 
Το γραφείο κοιμητηρίων του Δήμου Θερμαϊκού στην προσπάθεια της εύρυθμης λειτουργίας των οκτώ Δημοτικών κοιμητηρίων και εξαιτίας του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει για την ανεύρεση χώρου ταφής νέων θανούντων, θέτει σε εφαρμογή τα άρθρα 6, 8, 10 & 11 του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Θερμαϊκού σύμφωνα με τα οποία :
 
1) Το χρονικό όριο ταφής είναι πέντε (5) έτη. Οι συγγενείς των θανούντων υποχρεώνονται πριν από τη λήξη της υποχρεωτικής πενταετούς ταφής να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Κοιμητηρίων, για να δηλώσουν τη βούλησή τους (εκταφή ή παράταση μέχρι δύο έτη) σχετικά με το συγγενή τους.
 
2) Εάν εντός διμήνου από τη λήξη της πενταετούς ταφής ή του έτους παράτασης δεν προσέλθουν στο Γραφείο Κοιμητηρίων οι πλησιέστεροι συγγενείς, για προγραμματισμό της εκταφής του συγγενή τους ή να πληρώσουν τα τέλη παράτασης και έχει εξαντληθεί κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίησή τους, δύναται η υπηρεσία μας να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή χωρίς άλλη ειδοποίηση και να τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι, καταλογίζοντας την προβλεπόμενη δαπάνη.
 
Με βάση όλα τα παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας αφού θα εξαντλήσει για πολλοστή φορά κάθε πρόσφορο μέσο γνωστοποίησης και ενημέρωσης προς τους οικείους των θανούντων, θα προβεί σε αυτεπάγγελτες εκταφές στα κοιμητήρια της Δ.Κ. Περαίας με σειρά παλαιότητας από το 2007 μέχρι και το 2014.Συγκεκριμένα θα ξεκινήσουν οι εκταφές των ονομάτων (αρχικά) με ημερομηνία θανάτου:
 
 
1ΚΓ200747ΣΞ201293ΛΣ2013
2ΞΕΝΟ ΟΝΟΜΑ 200848ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ201294ΠΝ2013
3ΒΜ200849ΠΑ201295ΚΘ2013
4ΓΓ200850ΚΣ201296ΚΠ2013
5ΒΧ200951ΣΕ201297ΣΧ2013
6ΞΕΝΟ ΟΝΟΜΑ 200952ΚΙ201298ΤΔ2013
7ΗΙ200953ΡΠ201299ΠΒ2013
8ΓΔ200954ΒΒ2012100ΜΑ2013
9ΜΚ200955ΣΣ2012101ΣΚ2013
10ΚΕ201056ΣΤ2012102ΜΠ2013
11ΣΓ201057ΖΚ2012103ΣΣ2013
12ΔΧ201058ΤΓ2012104ΓΧ2013
13ΓΜ201059ΚΙ2012105ΑΓ2013
14ΜΣ201060ΞΚ2012106ΔΑ2013
15ΑΜ201061ΣΕ2012107ΚΑ2013
16ΑΚΤ201062ΙΑ2012108ΒΑ2013
17201063ΣΡ2012109ΣΜ2013
18ΤΒ201064ΒΣ2012110ΣΜ2013
19ΒΑ201165ΣΚ2012111ΧΑ2013
20ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ201166ΤΦ2013112ΠΝ2013
21ΤΕ201167ΜΦ2013113ΦΣ2013
22ΞΕΝΟ ΟΝΟΜΑ 201168ΓΑ2013114ΓΕ2013
23ΜΒ201169ΠΜ2013115ΤΖ2014
24ΣΕ201170ΠΣ2013116ΓΑ2014
25ΣΕ201171ΓΓ2013117ΕΕ2014
26ΚΠ201172ΞΕΝΟ ΟΝΟΜΑ 2013118ΚΓ2014
27ΛΒ201173ΤΕ2013119ΜΒ2014
28ΚΠ201174ΒΑ2013120ΑΒ2014
29ΠΑ201175ΠΑ2013121ΜΕ2014
30ΤΕ201176ΛΓ2013122ΣΒ2014
31ΣΑ201177ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ2013123ΩΝ2014
32ΒΔ201178ΣΕ2013124ΘΑ2014
33ΜΠ201179ΤΑ2013125ΛΑ2014
34ΧΒ201180ΠΜ2013126ΜΜ2014
35ΧΞ201181ΚΚ2013127ΜΕ2014
36ΣΜ201182ΚΜ2013128ΛΣ2014
37ΚΝ201183ΜΣ2013129ΓΑ2014
38ΚΣ201184ΜΠΛ2013130ΑΑ2014
39ΔΜ201285ΣΑ2013131ΙΒ2014
40ΛΑ201286ΤΝ2013132ΜΧ2014
41ΜΕ201287ΣΠ2013133ΣΖ2014
42ΤΑ201288ΤΕ2013134Δ2014
43ΝΝ201289ΠΡΜ2013135ΚΑ2014
44ΣΚ201290ΓΤ2013136ΚΔ2014
45ΝΑ201291ΧΚ2013137ΖΒ2014
46ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ201292ΡΑ2013138ΖΜ2014
 
 
Παρακαλούνται οι οικείοι ή όσοι σχετίζονται με τους παραπάνω θανούντες να προσέλθουν εντός 10 (ΔΕΚΑ) ημερών από την δημοσίευση του παρόντος, στο Γραφείο Κοιμητηρίων (στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου) προκειμένου να ολοκληρώσουν την διαδικασία εκταφής των οικείων τους.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313337643 Γραφείο Κοιμητηρίων
 
 
 
 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
 

Επιστροφή