ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

Αρ. Απόφασης Ένταξης: Α.Π.3009/10-05-2016  

Άξονας Προτεραιότητας : «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Κεντρική Μακεδονία»

Πράξη:  «Ανέγερση 5ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας Δήμου Θερμαϊκού » με κωδικό ΟΠΣ «5000901» 

Προϋπολογισμός: 4.452.317,38€

Σύντομη περιγραφή:  «Το έργο αφορά την ανέγερση του 5ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού, δυναμικότητας 300 μαθητών, εμβαδού 2.443,25μ², που αναπτύσσεται σε δύο ορόφους και τμήμα υπογείου, πλήρως διαμορφωμένο, με γήπεδο καλαθοσφαίρισης, περιφραγμένο και με εξασφαλισμένη την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ, σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 4.706,63μ² του Ο.Τ. 123Τ της Δ.Κ. Περαίας (Κάτω Περαία), που σήμερα λειτουργεί σε μισθωμένο κτίριο στην Άνω Περαία. Η Πράξη επενδύει στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και ενισχύει τη δια βίου μάθηση με την υλοποίηση σύγχρονης υποδομής εκπαίδευσης».