ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Αναθέσεις 2017

17-08-2017 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Αναπλάσεις - Πεζοδρομήσεις Δ.Ε. Θερμαϊκού 2017"

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5.ΤΕΥΔ

6.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

7.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

17-08-2017 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Αναπλάσεις - Πεζοδρομήσεις Δ.Κ. Επανομής"

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5.ΤΕΥΔ

6.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

7.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

12-07-2017 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

2. ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

3. ΜΕΛΕΤΗ

4. ΤΕΥΔ

10-07-2017  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΟΜΗΣ Δ. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 

1.101 Προϋπολογισμός μελέτης2.ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ3.ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ4.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


5.ΤΕΥΔ_v1.0[1]

6.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 07-07-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 -  2020»ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ»  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΟ Κοινότητος Δήμου Θερμαϊκού»

1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/2017

2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ - ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ_26052017

3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η.Υ

 

 

 


30-06-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤOY ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

30-06-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤOY ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

 
23-06-2017 Διακήρυξη Δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου στις Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες Ν.Επιβατών, Αγίας Τριάδας και Αγγελοχωρίου

 20-06-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕIΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 2017

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

3.ΜΕΛΕΤΗ (ΜΕ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

4.ΤΕΥΔ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Κ ΣΠΟΡΩΝ 2017

 

 

 

 

 

20-06-2017 Προμήθεια μεταλλικών οστεοφυλακίων στην Δ.Κ. Μηχανιώνας

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΛΑΚΙΩΝ2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ3.ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΔΚ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ (ΜΕ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 


4.ΤΕΥΔ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ 2017 

5. ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΥΡΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

16-06-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 
16-06-2017 Αποπερατωση 1ου ειδικού σχολείου Κερασιάς

 

1. ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΗΜ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ

2. ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΗΜ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ

3. ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΗΜ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

4. ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΗΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

5.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6.ΤΕΥΔ

7.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

8.TIMOΛΟΓΙΟ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

9. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ12-06-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ–ΕΚΤ»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»

ΠΙΝΑΚAΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚAΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ

12-06-2017 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2017 ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1 ΔΕ Β.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ

07-06-2017 Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την «προμήθεια κάδων απορριμμάτων του Δήμου Θερμαϊκού για ένα έτος»  

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3.ENTYΠO OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4.ΤΕΥΔ ΚΑΔΩΝ 2017


5.ΜΕΛΕΤΗ

5.1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ επί των τεχνικών προδιαγραφών - μελέτης

6.ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


 

 

 

 

 


 

 

01-06-2017 Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες του  Δήμου Θερμαϊκού 2017

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

5.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

6.ΤΕΥΔ

7.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  

29-05-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ο.Τ. Κ.Χ.42Τ ΠΕΡΑΙΑΣ,ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

24-05-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΨ. 04 ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

22-05-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

19-05-2017  Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της Απ’ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου

19-05-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.ΣΟΧ 1/2017 ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/5/2017, ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/5/2017

1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΟΧ 1-2017

2.ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ

 

 

 

 

12-05-2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ - ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 13/05/2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 22/05/2017
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5 - ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ - ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

Παράρτημα γνώσης ΗΥ

Παράρτημα γλωσσομάθειας

 

 

 

 


12-05-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤ.751α ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ

12-05-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤ.321 ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ

   

 26-04-2017 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την υπηρεσία «Έλεγχος ποιότητας των νερών κολύμβησης σε ακτές του Δήμου Θερμαϊκού»
12-04-2017 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Ειδών τροφίμων και γάλακτος για την λειτουργία των δομών του Δ. Θερμαϊκού και των Νομικών του Προσώπων για ένα έτος (2017-2018)»

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.ΜΕΛΕΤΗ

4.ΤΕΥΔ ΣΙΤΗΣΗΣ 2017


 

 

03-05-2017 Αγροτική οδοποιία Δήμου Θερμαϊκού 2016

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

4.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

6.ΤΕΥΔ

 

 

 

 

19-04-17  Δημοσίευση Τευχών Δημοπράτησης για το διαγωνισμό του έργου ΑΠΟΠΕΡΆΤΩΣΗ 9ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

4.ΤΕΥΔ

 

 

 

11-04-2017 Ναυαγοσωστική κάλυψη Δήμου Θερμαικού

 
 
22-03-2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ17-03-2017 Aναπλάσεις-πεζοδρομήσεις Δ.Κ. Ν.Μηχανιώνας

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
NEA ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  -
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΥΔ -
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προϋπολογισμός μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

 

 

 

03-03-2017 Ασφαλτοστρώσεις Οδών Δήμου Θερμαϊκού 2016

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

6.ΤΕΥΔ

 

 

 03-03-2017 Συντήρηση τμημάτων ΕΠΟ 27 Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνας στα διοικητικά όρια του Δήμου Θερμαικού- Ναυτική σχολή  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

ΤΕΥΔ

 

 

 

28-02-2017 Πλακόστρωση και οδοφωτισμός τ.κ. Αγγελοχωρίου

16-03-2017 Πλακόστρωση και οδοφωτισμός τ.κ. Αγγελοχωρίου -
Νέα ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

6.ΤΕΥΔ

  
17-02-2017 Eργασίες ταφών – εκταφών στα κοιμητήρια του Δήμου Θερμαϊκού

 Μελέτη ταφών - εκταφών Δήμου Θερμαϊκού - Έντυπο οικονομικής προσφοράς


17-01-2017  ΑΝΕΓΕΡΣΗ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

3. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

4.ΤΕΥΔ 20161125

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ