ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Αναθέσεις 2018


13-04-2018 Επαναληπτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης αγροτεμαχίου Μεσημερίου με αρ. 751α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΑΓΡΟΤ.751α ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

13-04-2018 Επαναληπτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης αγροτεμαχίου Μεσημερίου με αρ. 321

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΑΓΡΟΤ.321 ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

05-04-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

2.ΜΕΛΕΤΗ 2018 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

4.ΤΕΥΔ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

5.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

20-03-2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ

1.ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ

3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟ

4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΠΙΕΣΤΙΚΟ


16-03-2018 ANOIKTOΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

1.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

3.ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4.EEΕΠ

05-03-2018 Περίληψη Προκήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου Επανομής για στέγαση Γυμναστηρίου Μαζικής Άθλησης 2018

22-01-2018 Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 58 (πλησίον Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού) στη Δ.Κ. Νέων Επιβατών για την τοποθέτηση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής (ΑΤΜ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

16-02-2018 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΤΑΒΕΡΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ. Γ14 ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ