ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Αναθέσεις 2018

 

20-06-2018  ANOIKTOΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

1.espd-request

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

3.ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 3-2018-04.05.2018

4.ΟΜΑΔΑ Α1

5.ΟΜΑΔΑ Α2

6.ΟΜΑΔΑ Β1

7.ΟΜΑΔΑ Β2

8.ΟΜΑΔΑ Γ

9.ΟΜΑΔΑ Δ

10.ΟΜΑΔΑ Ε

11.ΟΜΑΔΑ Ζ

12.ΟΜΑΔΑ Η

 

15-06-2018 Προμήθεια α) γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, β) φωτοτυπικού χαρτιού, γ) βιβλίων, εντύπων, κ.λ.π. και δ) εκτυπώσεων, εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων, για τρία (3) έτη για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού

 

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

3.ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.ΤΕΥΔ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

05-06-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών παντοπωλείου για τις ετήσιες ανάγκες το Δήμου Θερμαϊκού, του Δ.Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., της Δ.Η.Κ.Ε.Θ., της Α/θμιας και Β/θμιας Σχολική Επιτροπής του Δήμου»

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ KAΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ 2017

4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.ΤΕΥΔ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

  

31-05-2018 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

1.ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

2.TEYXΟΣ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

3.ΤΕΥΔ

4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

24-05-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ Β.Κ.2628 ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

24-05-2018 Κατασκευή έργου για αντιμετώπιση λειψυδρίας

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

4.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6.ΤΕΥΔ

7.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

8.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ


24-05-2018 Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Θερμαϊκού

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

4.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6.ΤΕΥΔ

7.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

8.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

24-05-2018 Κατασκευή δικτύου ομβρίων Δ.Ε. Θερμαϊκού

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

4.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6.ΤΕΥΔ

7.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

8.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

10-05-2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

14-06-2018 Καθορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας και αποσφράγισης προσφορών για «Εργασίες Κλαδέματος Δέντρων» αριθ. διακήρυξης 221/7884/10-5-2018.

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

3.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4.ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

5.ΤΕΥΔ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

 

02-05-2018  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ

 

26-04-2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός  Έργου "Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Επιβατών" στις 15-05-2018

1.ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ 7ΤΨΨΩΡ2-ΗΡΔ

4.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

5.ΤΕΥΔ

6.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

13-04-2018 Επαναληπτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης αγροτεμαχίου Μεσημερίου με αρ. 751α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΑΓΡΟΤ.751α ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

13-04-2018 Επαναληπτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης αγροτεμαχίου Μεσημερίου με αρ. 321

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΑΓΡΟΤ.321 ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

05-04-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

2.ΜΕΛΕΤΗ 2018 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

4.ΤΕΥΔ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

5.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

20-03-2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ

1.ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ

3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟ

4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΠΙΕΣΤΙΚΟ


16-03-2018 ANOIKTOΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

1.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

3.ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4.EEΕΠ

05-03-2018 Περίληψη Προκήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου Επανομής για στέγαση Γυμναστηρίου Μαζικής Άθλησης 2018

22-01-2018 Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 58 (πλησίον Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού) στη Δ.Κ. Νέων Επιβατών για την τοποθέτηση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής (ΑΤΜ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

16-02-2018 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΤΑΒΕΡΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ. Γ14 ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ