ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Αναθέσεις 2018

31-12-2018 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ».
28-12-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙ) ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤ/ΧΙΟΥ 1158Α ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
18-12-2018  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για δύο (2) έτη, για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού και του Νομικού του Προσώπου ΔΗ.Κ.Ε.Θ για τις ΟΜΑΔΕΣ: Α1 – ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, Β1 – ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
17-12-2018  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΔ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ" ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Α2, Β2, Γ, Δ, Ε
29-11-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2018 ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ".

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11/2018
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/12/2018

06-11-2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΦΑ 2018-2019
01-11-2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ - ΕΚΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ"
25-10-2018 Προκήρυξη Πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για ΠΑγΟ 2018-2019

24-10-18 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ

2. ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3. ΤΕΥΔ

18-10-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 1064Α Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΒΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι

11-09-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΓΙΑ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ ” (AΡ.ΜΕΛ.5/2018)

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 4ΜΗΝΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ signed

2. MEΛΕΤΗ 4ΜΗΝΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ signed

3. TEYXOΣ ΟΡΩΝ 4ΜΗΝΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ signed          

 

21-08-2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. ΚΧ42Τ ΠΕΡΑΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ OT KX42T ΠΕΡΑΙΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΧ42Τ ΠΕΡΑΙΑΣ

10-08-2018 Κρασπεδώσεις – Πλακοστρώσεις – Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θερμαϊκού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

101 Προϋπολογισμός μελέτης

111 Τιμολόγιο Μελέτης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

10-08-2018 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

10-08-2018 Αποκατάσταση τμημάτων και τομών οδοστρωμάτων λόγω βλαβών και φθορών  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 62_2018

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

4.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

5.Τ.Σ.Υ.

6.ΣΑΥ

7.ΦΑΥ

 8.ΤΕΥΔ

9.ΤΕΥΔ

10-08-2018 ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ & ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

101 Προϋπολογισμός μελέτης

102 Προμέτρηση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τιμολόγιο Μελέτης

01-08-2018 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

ΜΕΛΕΤΗ

 

06-07-2018 Μελέτες Εφαρμογής Ανάπλασης της παραλιακής ζώνης Οικισμού Αγίας Τριάδας Δήμου Θερμαϊκού, Π.Υ.: 15.269,62€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 11862_06_18

2.ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 69_2018 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

3.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 69-2018

4.ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ  12186 _11_07_18

5.ΤΕΥΔ_ 69-2018 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 69-2018

7.ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΣΠΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

 8. B1_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ O-02_ESPA

 9. B2_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ O-03_ESPA

10. B3_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ A-01_ESPA

11. B4_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ A-02_ESPA

12. B5_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ A-03_ESPA

13. B6_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ L-01_ESPA

14. B7_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ  L-02_ESPA

15. B8_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ L-03_ESPA

16. B9_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B_ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ KATH-01_ESPA

17. B10_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B_ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ KATH-02_ESPA

18. B11_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B_ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ KATH-03_ESPA

19. B12_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B_ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ PR-01_ESPA

20. B13_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B_ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ PR-02_ESPA

21. B14_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B_ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ PR-03_ESPA

22. B15_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ PR-04_ESPA

23. B16_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ PR-05_ESPA

24. B17_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ PR-06_ESPA

25. B18_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  PR-07_ESPA

26. B19_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  PR-08_ESPA

27. B20_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ HL-01_ESPA

28. B21_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  HL-02_ESPA

29. B22_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  HL-03_ESPA

30. B23_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  HL-04_ESPA

31. B24_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  HL-05_ESPA

 

 

05-07-2018 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

20-06-2018  ANOIKTOΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

1.espd-request

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

3.ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 3-2018-04.05.2018

4.ΟΜΑΔΑ Α1

5.ΟΜΑΔΑ Α2

6.ΟΜΑΔΑ Β1

7.ΟΜΑΔΑ Β2

8.ΟΜΑΔΑ Γ

9.ΟΜΑΔΑ Δ

10.ΟΜΑΔΑ Ε

11.ΟΜΑΔΑ Ζ

12.ΟΜΑΔΑ Η

 

15-06-2018 Προμήθεια α) γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, β) φωτοτυπικού χαρτιού, γ) βιβλίων, εντύπων, κ.λ.π. και δ) εκτυπώσεων, εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων, για τρία (3) έτη για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

3.ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.ΤΕΥΔ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

05-06-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών παντοπωλείου για τις ετήσιες ανάγκες το Δήμου Θερμαϊκού, του Δ.Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., της Δ.Η.Κ.Ε.Θ., της Α/θμιας και Β/θμιας Σχολική Επιτροπής του Δήμου»

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ KAΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ 2017

4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.ΤΕΥΔ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

  

31-05-2018 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

1.ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

2.TEYXΟΣ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

3.ΤΕΥΔ

4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

24-05-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ Β.Κ.2628 ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

24-05-2018 Κατασκευή έργου για αντιμετώπιση λειψυδρίας

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

4.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6.ΤΕΥΔ

7.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

8.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ


24-05-2018 Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Θερμαϊκού

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

4.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6.ΤΕΥΔ

7.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

8.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

24-05-2018 Κατασκευή δικτύου ομβρίων Δ.Ε. Θερμαϊκού

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

4.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6.ΤΕΥΔ

7.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

8.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

10-05-2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

14-06-2018 Καθορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας και αποσφράγισης προσφορών για «Εργασίες Κλαδέματος Δέντρων» αριθ. διακήρυξης 221/7884/10-5-2018.

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

3.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4.ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

5.ΤΕΥΔ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

 

02-05-2018  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ

 

26-04-2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός  Έργου "Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Επιβατών" στις 15-05-2018

1.ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ 7ΤΨΨΩΡ2-ΗΡΔ

4.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

5.ΤΕΥΔ

6.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

13-04-2018 Επαναληπτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης αγροτεμαχίου Μεσημερίου με αρ. 751α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΑΓΡΟΤ.751α ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

13-04-2018 Επαναληπτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης αγροτεμαχίου Μεσημερίου με αρ. 321

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΑΓΡΟΤ.321 ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

05-04-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

2.ΜΕΛΕΤΗ 2018 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

4.ΤΕΥΔ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

5.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

20-03-2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ

1.ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ

3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟ

4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΠΙΕΣΤΙΚΟ


16-03-2018 ANOIKTOΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

1.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

3.ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4.EEΕΠ

05-03-2018 Περίληψη Προκήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου Επανομής για στέγαση Γυμναστηρίου Μαζικής Άθλησης 2018

22-01-2018 Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 58 (πλησίον Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού) στη Δ.Κ. Νέων Επιβατών για την τοποθέτηση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής (ΑΤΜ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

16-02-2018 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΤΑΒΕΡΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ. Γ14 ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ