ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ