ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Αναθέσεις 2019

18-02-2019  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1158Α ΠΕΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙ)

11-02-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ "ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΓΙΑ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ  ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΕΣ”

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
2 ΜΗΝΩΝ

2.MEΛΕΤΗ

3.TEYXOΣ OΡΩΝ

4.ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.ΤΕΥΔ

 

06-02-2019 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Θερμαϊκού

1.Τεχνική Εκθεση

2.Προυπολογισμός

3.Τιμολόγιο μελέτης

4.Προμέτρηση

5.Αντιστοίχιση άρθρων

6.ΕΣΥ

7.ΣΑΥ- ΦΑΥ

8.ΤΕΥΔ 67_2018

9.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

28-01-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΥΣΗΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2.Προϋπολογισμός μελέτης

3.Τιμολόγιο Μελέτης

4.Προμέτρηση

5.ΕΣΥ

6.TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

7.Διακηρυξη

8.Μελέτη ΣΑΥ

9.Μελέτη ΦΑΥ

10.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ