ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Tηλέφωνα Δήμου Θερμαϊκού

2392330000Τηλεφωνικό Κέντρο
2392330003Γραφείο Δημάρχου
2392330104Αντιδημαρχία Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Απασχόλησης

2392330004
2392330055

Αντιδημαρχία Καθημερινότητας Συντήρησης- Υποδομών, Πολιτικής Προστασίας και Πρασίνου
2392330005Αντιδημαρχία Οικονομικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ και Τοπικής Ανάπτυξης
 Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής
2392330321Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης των Δημοτικών Ενοτήτων Μηχανιώνας
2392330100Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δημοτικής Ενότητας Επανομής  και Θερμαϊκού
2392330002Πρόεδρος Δ.Σ.
2392330019
2392330018
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
2392330061Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής

2313337600
2313337601

Τηλεφωνικό Κέντρο Τεχνικής Υπηρεσίας
2313337601Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
2313337613Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
2313337620Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών & Επίβλεψης Τεχνικών Έργων
2313337612Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας
2313337621Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης
2313337643Γραφείο Κοιμητηρίων
23923045371Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ
2392330029
2392330053
Γραφείο Προσωπικού
2392330039Γραφείο Πρωτοκόλλου
2392330064Γραφείο Καταστημάτων

2392330049
2392330041


Γραφείο
Μισθοδοσίας
2392330006
2392330014
2392330036
Γραφείο Εσόδων
2392330092Γραφείο Τύπου
2392330037
2392330040
2392330078
Γραφείο Δημοτολογίου
2392330028Γραφείο Ληξιαρχείου
2392330033
2392330064
Γραφείο Προμηθειών
2392330042
2392330021
2392330047
2392330052
Γραφείο Λογιστηρίου
2392022341Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού

2392023620

Τουριστική Επιχείρηση Θερμαϊκού Α. Ε. ΟΤΑ
2392330077
2392330099
Γραφείο Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής
2392330008Γενικός Γραμματέας
2392025005
2392076320
ΔΕΥΑΘ
2313338220ΚΕΠ Θερμαϊκού
2392330341
2392330342
ΚΕΠ Μηχανιώνας
2392043144ΚΕΠ  Επανομής
2392024034Ανταποκριτής ΟΑΕΔ Θερμαϊκού
2392330363ΔΗΠΠΑΚΥΘ
2392330100Δ.Ε. Επανομής
2392330300Δ.Ε. Μηχανιώναςemail Επικοινωνίας

Γενικές Πληροφορίεςinfo@thermaikos.gr
Γραφείο Δημάρχουmayor@thermaikos.gr
FAX

2392022368Δήμου Θερμαϊκού
2392022840Δημοτολόγιο
2392022222Γραφείο Δημάρχου
2313337610

Τεχνική Υπηρεσία

2392022340Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού
2392022830Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
2392029551ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
2392028366Κ.Ε.Π.Διευθύνσεις Υπηρεσιών Δήμου Θερμαϊκού

Δημαρχιακό Μέγαρο
Μεγάλου Αλεξάνδρου 2
Τ.Κ. 57019
Περαία - Θεσσαλονίκη

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Λογοθέτου 2
Τ.Κ. 57019
Νέοι Επιβάτες - Θεσσαλονίκη

Κ.Ε.Π. Θερμαϊκού
Λογοθέτου 2
Τ.Κ. 57019
Νέοι Επιβάτες - Θεσσαλονίκη

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού
Δευκαλιωνος 23
Τ.Κ. 57019
Νέοι Επιβάτες - Θεσσαλονίκη

Τεχνική Υπηρεσία
Λεωφ. Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας & Προμηθέως
Τ.Κ. 57019
Περαία - Θεσσαλονίκη