ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 ΔΕΥΑΘ

Η μελέτη, κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση, διαχείριση, και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, των γεωτρήσεων, των δεξαμενών και των αντλιοστασίων και στα τρία Δημοτικά Διαμερίσματα είναι το βασικό αντικείμενο της Δημοτικής Εταιρείας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θερμαϊκού. Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην αδιάλειπτη παροχή νερού σε τέτοια ποσότητα, ώστε να εξασφαλίζεται η εύλογη κατανάλωση και να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις παροχής ύδρευσης.
Το νερό είναι είδος σε ανεπάρκεια και χρειάζεται προστασία και ειδική μεταχείριση!
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΥΑΘ

1.     1. Σαμακοβλής Αγγελάκης, Πρόεδρος

2. Καλλονάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

3. Χάκης Γραμματάς, Μέλος

4. Γιάκης Νικόλαος, Μέλος

5. Βογιατζής Ιωάννης, Μέλος

6. Μπαλασάς Μιχαήλ, Μέλος

7. Τεκίδης Δημήτριος, Μέλος

8. Φιδέλης Σταύρος, Μέλος

9. Ουζγούρογλου Νικολέττα, Μέλος

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΝΕΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΛογοθέτου 2
Τ.Κ. 57019
Νέοι Επιβάτες - Θεσσαλονίκη
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2392025005
FAX2392022830
emailmail@deyath.gr

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://et.diavgeia.gov.gr/f/deya_thermaikou  

http://et.diavgeia.gov.gr/f/deyam_admin