ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αντιδημαρχία Δ.Ε.Μηχανιώνας & καθ' ύλην καθαριότητας & ανακύκλωσης Δ.Ε.Μηχανιώνας & Δ.Κ. Αγ.Τριάδας


Αντιδήμαρχος

Φώτιος Τζάκης

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
23923 30323
23923 30321
email :  gr.perivallon@thermaikos.gr

Ορίζει Αντιδήμαρχο Δ.Ε.Μηχανιώνας & καθ' ύλην καθαριότητας & ανακύκλωσης Δ.Ε.Μηχανιώνας & Δ.Κ. Αγ.Τριάδας τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φώτιο Τζάκη.