ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αντιδημαρχία Δ.Ε.Μηχανιώνας & καθ' ύλην καθαριότητας & ανακύκλωσης Δ.Ε.Μηχανιώνας & Δ.Κ. Αγ.Τριάδας


Αντιδήμαρχος:
Φώτιος Τζάκης

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
23923 30323
23923 30321
email :  gr.perivallon@thermaikos.gr

Ορίζει Αντιδήμαρχο Δ.Ε.Μηχανιώνας & καθ' ύλην καθαριότητας & ανακύκλωσης Δ.Ε.Μηχανιώνας & Δ.Κ. Αγ.Τριάδας τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φώτιο Τζάκη.
 
 
 
Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τη Δ.Ε. Μηχανιώνας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Φώτιο Τζάκη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1.   Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δημοτικής Ενότητας Μηχανιώνας

2.   Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.

3.   Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης.

4.   Την ευθύνη και εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας και φύλαξης του δημοτικού αμαξοστασίου της Δ.Ε. Μηχανιώνας.

5.   Διαχείριση των στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών Δ.Ε. Μηχανιώνας.

6.   Την ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας και καθαριότητας των Λαϊκών Αγορών της Δ.Ε. Μηχανιώνας.

7.   Την ευθύνη και εποπτεία καθαρισμού ακτών της Δ.Ε. Μηχανιώνας.

8.   Την εποπτεία του προσωπικού καθαριότητας σχολικών κτιρίων της Δ.Ε. Μηχανιώνας.

9.   Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων της Δ.Ε. Μηχανιώνας.

10. Την ευθύνη του προσωπικού και της εποπτεία του προσωρινού χώρου εναπόθεσης ογκωδών απορριμμάτων.

11. Την ευθύνη εργασιών και προμηθειών σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

12. Την ευθύνη καθαριότητας Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δ.Ε. Μηχανιώνας

13. Την ευθύνη της αποκομιδής αστικών απορριμμάτων της Δ.Ε. Μηχανιώνας.

14. Την αναπλήρωση του κατά τόπου Ληξιάρχου, Δ. Ε. Μηχανιώνας.