ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Γενικός Γραμματέας

Τηλέφωνο : 2392330008
FAX : 239202222
email :
info@thermaikos.gr