ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Γενικός Γραμματέας
      

Τζιούμης Τριαντάφυλλος

Τηλέφωνο : 2392330008
FAX : 239202222
email :
info@thermaikos.gr


30-10-2017  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα κ. Τριαντάφυλλο Τζιούμη και μεταβιβάζει συμπληρωματικά, πέραν τις εκ του νόμου, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π.

2. Την ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.

3. Την έκδοση αποφάσεων για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων, όπως και τον εξελληνισμό του ονοματεπώνυμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστούντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

4. Υπογραφή των δηλώσεων πολιτογράφησης υπηκόων τρίτων χωρών Δήμου Θερμαϊκού.

5. Έκδοση και υπογραφή αποφάσεων του Δημοτολογίου και του Μητρώου Αρένων και υπογραφή των αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων.

6. Έκδοση και υπογραφή πιστοποιητικών του Δημοτολογίου και του Μητρώου Αρρένων.

7. Έκδοση και υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμής κατοικίας.

8. Έκδοση όλων των πράξεων - αποφάσεων του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού που αφορούν στο πάσης φύσεων προσωπικό του Δήμου (προϋπηρεσία, μισθολογικές προαγωγές, τήρηση ωραρίου εργασίας, υπερωρίες προσωπικού, υπηρεσιακές μεταβολές, προκηρύξεις και περιλήψεις αυτών, συμβάσεις κ.λπ.), πλην των προπαρασκευαστικών ή τελικών πράξεων που αφορούν σε διορισμούς, μετακινήσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις του προσωπικού.

9. Την ευθύνη και εποπτεία της λειτουργίας του Γραφείου Τεχνολογιών, Πληροφορικής Επικοινωνιών και G.I.S. για την υποστήριξη των οργάνων δ/σης, των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, κατά τις διαδικασίες σύνταξης παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης, καθώς και την αρμοδιότητα για την ανάπτυξη εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ΤΠΕ του Δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3852/2010.

10. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα, που είτε υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου μας είτε προσκομίζονται από τους πολίτες, για το σκοπό αυτό.

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 • Γεννήθηκε το 1965 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, είναι δημότης Θερμαϊκού και κατάγεται από την μητέρα του από την Περαία, όπου και διαμένει.

 • Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωση & Διοίκηση επιχειρήσεων. Κατέχει 2 μεταπτυχιακούς τίτλους, Μ.Β.Α. & Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων.

 • Μιλά Αγγλικά και Γερμανικά.

 • Ομόρρυθμο μέλος, στην Σ. Τζιούμης & Σία Ο.Ε., επιχείρηση οδικών μεταφορών (Φεβρουάριος 1984 – Δεκέμβριος 1995).

 • Έφεδρος αξιωματικός, φροντιστής πεζικού (Νοέμβριος 1987 - Νοέμβριος 1989).

 • Εκπαιδευτής στο 5ο Ι.Ε.Κ. Τριανδρίας, σχολείο δημόσιο μετα - δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, (Οκτώβριος 1996 - Φεβρουάριος 2001).

 • Διευθυντής Πωλήσεων Βορείου Ελλάδος στην ΕΛΙΘΕΡΜ Α.Ε.Β.Ε., συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και ηλιακά (Αύγουστος 1998 - Φεβρουάριος 2002). Προάχθηκε στη θέση του Διευθυντή εξαγωγών παγκόσμια, για τον όμιλο των εταιριών ΕΛΙΘΕΡΜ Α.Ε.Β.Ε. και STIEBEL ELTRON HELLAS SA, στις 1/7/01.

 • Διοικητής & Πρόεδρος Συμβουλίου Διοίκησης, των Γ.Ν. Ρόδου & Γ.Ν. - Κ.Υ. Σητείας. Νοσοκομεία Ε.Σ.Υ. (Φεβρουάριος 2002 - Οκτώβριος 2004).

 • Διοικητικός Διευθυντής & Διευθύνων Σύμβουλος Δυτικής Μακεδονίας, της EUROMEDICA Α.Ε (ιούνιος 2005 – Απρίλιος 2009). Παράλληλα για τις τέσσερις θυγατρικές που εδρεύουν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,

  από 01/01/07, β’ Διευθύνων Σύμβουλος διαγνωστικού κέντρου «Υγεία – Μαγνητική Διάγνωση Α.Ε».

  από 30/06/07, μέλος Δ.Σ. του διαγνωστικού κέντρου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε».

  από 18/11/07 Διευθύνων Σύμβουλος του διαγνωστικού κέντρου Γρεβενών.

  από 01/12/08 Διευθύνων Σύμβουλος της νεοσυσταθείσας εταιρίας ΑΡΩΓΗ EUROMEDICA Δυτικής Μακεδονίας.

 • Γενικός Διευθυντής της ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε. Πρώτη λειτουργία μιας από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές κλινικές (Απρίλιος 2009 - Μάρτιος 2011).

 • Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Αναπληρωτής Διοικητής & Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου του Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” & ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Θεσσαλονίκης (Νοέμβριος 2011 ως Ιανουάριος 2016).

 • Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Θερμαϊκού (Μάρτιος 2016 – Σεπτέμβριος 2016).

 • Εκπαίδευση στη Διοίκηση Υπηρεσιών και στη Διαχείριση Κρίσεων Υγείας, Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (22 - 24/01/14).

 • Εξάμηνο σεμινάριο διοίκησης πωλήσεων στην Ε.Ε.Δ.Ε. (09/98 ως 03/99).

 • Σεμινάριο 35 ωρών Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (01/06).

 • Προγραμματισμός Η/Υ, εξάμηνο σεμινάριο σε BASIC, έτος 1987, στη σχολή ΒΒC.

 • Ηγεσία στην Πράξη, σεμινάριο στελεχών ομίλου ΙΑΣΩ (09/10).

 • Διεθνής δημοσίευση. ΙΙ International Conference of Tourism, Hospitality and Recreation: Poznan 2014. “Tourism and Medical services: The case of elective medical tourism in Northern Greece”. Efstathios Velissariou and Tzioumis Triantafyllos (ISSN 2182-4916).

 • Κατέθεσε 5 εργασίες σε συνέδρια.|

 • Παρουσίασε 4 εργασίες σε συνέδρια.

 • Συμμετείχε σε 33 συνέδρια.

 • Οικογενειακή Κατάσταση: Παντρεμένος, με 1 παιδί.