ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Βοήθεια στο σπίτι

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
ΤΗΛ. :  23920 75910
 FAX :  23920 23632

Π.Ε.Π ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» άρχισε να λειτουργεί στο Δήμο Θερμαϊκού από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2002.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
 • η απελευθέρωση των ατόμων (κυρίως γυναικών) που έχουν την επιμέλεια των πολιτών στους οποίους απευθύνεται το πρόγραμμα, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας
 • η παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον
 • η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους
 • η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού
 • η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και
 • η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες:
 • σε άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας
 • σε άτομα μ' αναπηρίες
μ' άμεση προτεραιότητα σ' αυτούς που:
 • ζουν μόνοι τους
 • χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα
 • δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους
Με την εφαρμογή του προγράμματος παρέχεται κατ' οίκον δωρεάν οργανωμένη και συστηματική πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα, εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε εξυπηρετούμενου από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη.

Η μονάδα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» αποτελείται από:
 • Κοινωνική Λειτουργό
 • Νοσηλεύτρια
 • Οικογενειακούς βοηθούς (2)
 • Παθολόγο ιατρό
 • Συνεργάτη /ψυχολόγο
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα μέλη του προγράμματος είναι οι εξής:

Κοινωνική παρέμβαση
 • ενημέρωση για το πρόγραμμα
 • αξιολόγηση της κατάστασης / ένταξη στο πρόγραμμα
 • προσωπική στήριξη / συμβουλευτική
 • διαμεσολάβηση
  • εκπροσώπηση σε κοινωνικές υπηρεσίες
  • ενημέρωση και βοήθεια στη έκδοση βοηθημάτων
 • παραπομπές
 • συνεργασία ενημέρωση με τις οικογένειες των εξυπηρετούμενων
Νοσηλευτική παρακολούθηση
 • μέτρηση αρτηριακής πίεσης
 • μέτρηση σακχάρου
 • μέτρηση χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων
 • νοσηλευτική βοήθεια (π.χ. αιμοληψία)
 • παρακολούθηση της υγείας τους από τον παθολόγο ιατρό
Οικιακές εργασίες
 • καθαριότητα σπιτιού
 • ψώνια
 • πληρωμή λογαριασμών
 • μαγείρεμα
 • εξυπηρέτηση με βιβλιάρια ασθενείας / αγορά φαρμάκων
 • συντροφιά
Κατά το χρονικό διάστημα 2006 ως σήμερα το πρόγραμμα εξυπηρετεί περίπου 80 πολίτες, οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι τρίτης ηλικίας πολλοί εξ' αυτών είναι άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης ή είναι παραπληγικά ή ημιπληγικά. Συγκεκριμένα, 35 άτομα δέχτηκαν την βοήθεια από τους οικογενειακούς βοηθούς, 65 άτομα δέχτηκαν την νοσηλευτική παρακολούθηση και όλοι οι επωφελούμενοι δέχτηκαν επίσκεψη από την κοινωνική λειτουργό και τον παθολόγο ιατρό. Η ψυχολόγος συνεργάζεται με το πρόγραμμα για 10 περιπτώσεις που χρειάζονται συχνή ψυχολογική στήριξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας μικρότερος αριθμός πολιτών έχει εξυπηρετηθεί περιστασιακά για ορισμένο χρονικό διάστημα από την κοινωνική λειτουργό είτε για συμβουλευτική στήριξη είτε για έκδοση επιδομάτων από την Πρόνοια είτε για οποιαδήποτε άλλη παραπομπή σ' άλλους δημόσιους φορείς. Βέβαια από το 2002 ως σήμερα εξυπηρετήθηκαν από το πρόγραμμα περίπου 170 πολίτες.


ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

31/12/2003

Η "Βοήθεια στο Σπίτι" κοντά στους δημότες μας Στα πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τα μέλη της υπηρεσίας Βοήθεια στο Σπίτι, μοίρασαν και φέτος δώρα σε όλους τους εξυπηρετούμενους. Παρών σε αρκετές επισκέψεις, ως εκπρόσωπος του Δήμου, ήταν και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ιατρός Πάρις Πεντούσης, ο οποίος αντάλλαξε ευχές και έξειξε ενδιαφέρον για την κατάσταση της υγείας τους και τις καθημερινές τους ανάγκες.

03/09/2003

Ξεπέρασαν τους εβδομήντα οι εξυπηρετούμενοι στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι με την συμπλήρωση ενός χρόνου από την έναρξη της λειτουργίας του .Τα μέλη της ομάδας συνέχιζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό των εξυπηρετούμενων πετυχαίνοντας τον βασικό της στόχο που είναι η βοήθεια στην αυτοεξυπηρέτηση και κυρίως η πρόληψη.

Παράλληλα ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ενημέρωση και βοήθεια του υποστηρικτικού περιβάλλοντος των εξυπηρετουμένων(δηλαδή των ατόμων που βρίσκονται κοντά τους π.χ. τα παιδιά τους) ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα τα προβλήματα τους και σε συνεχή βάση.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε και την πολύ καλή συνεργασία της υπηρεσίας και με άλλους φορείς π.χ. την Πρόνοια γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τόσο την συστηματικότερη και καλύτερη φροντίδα των εξυπηρετούμενων όσο και την άμεση και ευκολότερη εξυπηρέτησή τους.

02/07/2003

Ξεπέρασαν τους 50 οι εξυπηρετούμενοι του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών της δραστηριοποίησης του στο Δήμο μας. Στους 50 εξυπηρετούμενους παρέχονται σε μόνιμη βάση οι υπηρεσίες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα (π.χ. στήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικιακές εργασίες σε άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν κ.α.) ενώ ένας μικρότερος αριθμός έχει εξυπηρετηθεί περιστασιακά για ορισμένο χρονικό διάστημα (μέχρι να αποκτήσουν ξανά την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης τους.

02/04/2003

Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες που κατοικούν στο δήμο μας το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι ανέλαβε την διαδικασία ανανέωσης και έκδοσης νέων δελτίων μετακίνησης. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η ανάγκη οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρόνοιας στη Θεσσαλονίκη για να παραλάβουν τα νέα δελτία μετακίνησης. Η εξυπηρέτηση των δικαιούχων ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου ενώ μετά την ημερομηνία αυτή θα χορηγούνται μόνο τα δελτία μετακίνησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2003.

Παράλληλα το πρόγραμμα συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στους εξυπηρετούμενους που έχουν ενταχθεί σ? αυτό. Αξίζει να σημειωθεί και το γεγονός ότι με την απόκτηση του ειδικού αυτοκινήτου έχει διευκολυνθεί σημαντικά η μετακίνηση των μελών του προγράμματος ενώ γίνεται δυνατή και η παροχή νέων υπηρεσιών.

30/12/2002

Στα πλαίσια του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ κατά την περίοδο των εορτών έγινε διανομή τροφίμων σε ορισμένους συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν ανάγκη ενώ επιπλέον δόθηκαν συμβολικά δώρα σ' όλους τους εξυπηρετούμενους του προγράμματος.

Ήδη ο αριθμός των εξυπηρετούμενων τους οποίους τα μέλη του προγράμματος επισκέπτονται σε εβδομαδιαία βάση έχει φθάσει τα τριάντα ενώ πολλά άτομα επισκέπτονται την υπηρεσία για πληροφόρηση και ενημέρωση για άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. Με την συνεργασία ψυχολόγου εδώ και μερικούς μήνες υπάρχει και παροχή ψυχολογικής στήριξης σε όποιον έχει ανάγκη.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα με την παραλαβή και του αυτοκινήτου θα είναι πιο εύκολη και η μετακίνηση των μελών του προγράμματος ενώ παράλληλα θα υπάρχει και η δυνατότητα να αναπτυχθούν και νέες δραστηριότητες.

30/11/2002

Ο αριθμός των εξυπηρετούμενων στο πρόγραμμα άγγιξε τους 24, αριθμός αρκετά μεγάλος αν αναλογιστεί κανείς ότι λειτουργεί μόνο δύομισι μήνες.

Κατά τον μήνα Νοέμβριο η υπηρεσία ασχολήθηκε με την διευθέτηση συνταξιοδοτικών θεμάτων των εξυπηρετούμενων. Συγκεκριμένα γίνονται προσπάθειες για την χορήγηση σύνταξης λόγω προβλημάτων όρασης από το Ι.Κ.Α. και προνοιακού επιδόματος σε δύο περιπτώσεις.

Προσπάθεια κινητοποίησης του τοπικού δυναμικού για την δημιουργία αποθήκης τροφίμων σε μόνιμη βάση, για την παροχή τους σε άπορα άτομα.

Σχεδιασμός για την διοργάνωση ενημερωτικών συζητήσεων για θέματα πρόληψης και δραστιριοποίησης στην τρίτη ηλικία στα πλαίσια του Κ.Α.Π.Η. που λειτουργούν στον δήμο μας.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: ΓΚΑΟΥΣΙ ΤΕΡΕΖΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΒΟΗΘΟΙ: ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΝΗ